Izbor postupaka u toku

KABUGA, Félicien
(MICT-13-38) Pretpretresni postupak
STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ
(MICT-15-96-A) Predžalbeni postupak
JOJIĆ, Petar i RADETA, Vjerica
(MICT-17-111-R90) Nepoštovanje suda

Prethodni sudski događaji

Fatuma

FATUMA et al. (MICT-18-116-A)

Izricanje presude, 29-06-2022, 9:30 CEST/10:30 EAT
 

Franko SimatovicSTANIŠIĆ i SIMATOVIĆ (MICT-15-96-A)

Statusna konferencija, 23-06-2022, 10:30 CEST
 

Kabuga

KABUGA, Félicien (MICT-13-38)

Statusna konferencija, 11-05-2022, 14:30 CEST