Vijesti

Izjava čelnika Mehanizma povodom 26. godišnjice genocida u Srebrenici

Arusha, Haag, 11 jul 2021

Srebrenica 26

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) danas obilježava 26. godišnjicu genocida u Srebrenici. Vrijeme prolazi, ali ne i patnja žrtava, a sjećanja na voljene koji su izgubljeni i dalje su svježa.

 

Izjava tužioca povodom Presude u predmetu Stanišić i Simatović

Haag, 30 jun 2021

Tužilac Serge Brammertz
Tužilac Serge Brammertz

Tužilaštvo (OTP) prima na znanje današnju presudu u predmetu Stanišić i Simatović. Tužilaštvo je zadovoljno zaključkom Pretresnog veća da je tužilaštvo izvelo dokaze koji van razumne sumnje dokazuju Stanišićevu i Simatovićevu odgovornost za neka…

 

Izrečena presuda u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića

Haag, 30 jun 2021

Izrečena presuda u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića

Pretresno veće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), u čijem su sastavu sudije Burton Hall (Bahami), predsedavajući, Joseph Masanche (Tanzanija) i Seon Ki Park (Republika Koreja), izreklo je danas presudu u predmetu…

 

Izricanje presude Pretresnog vijeća u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića zakazano za 30. juni 2021.: Zatvoren postupak akreditacije

Haag, 25 jun 2021

Izricanje presude Pretresnog vijeća u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića zakazano za 30. juni 2021

Postupak akreditacije za sve zainteresovane za prisustvovanje izricanju prvostupanjske presude u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka SImatovića Pretresnog vijeća Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (…

 

Izricanje presude Pretresnog vijeća u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića zakazano za 30. juni 2021.: Otvoren postupak akreditacije

Haag, 22 jun 2021

Izricanje presude Pretresnog vijeća u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića

Pretresno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) zakazalo je izricanje presude u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića za…

 

Predsjednik Agius izvijestio Savjet bezbjednosti UN-a o napretku u radu

Arusha, Haag, 9 jun 2021

Predsjednik Carmel Agius
Predsjednik Carmel Agius

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam), sudija Carmel Agius, jučer je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija (dalje u tekstu: Savjet) putem video-telekonferencije iz Haaga predočio…

 

Obraćanje g. Sergea Brammertza, Tužitelja Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih Nacija 8. juni 2021.

Arusha, Haag, 8 jun 2021

Tužilac Serge Brammertz
Tužilac Serge Brammertz
Gospodine predsjedavajući, ekselencije, Hvala vam na ovoj prilici da vam se na daljinu obratim u vezi s aktivnostima Tužilaštva Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Moj pismeni izvještaj sadrži detalje o našim aktivnostima i…
 

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove donijelo presudu u predmetu Mladić

Haag, 8 jun 2021

Mladić Ratko
Mladić Ratko

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u sastavu sudija Prisca Matimba Nyambe (predsjedavajući sudija), sudija Aminatta Lois Runeni N'gum, sudija Seymour Panton, sudija Elizabeth Ibanda-Nahamya i sudija Mustapha El…

 

Izjava tužioca povodom Presude po žalbi u predmetu Mladić

Haag, 8 jun 2021

Tužilac Serge Brammertz
Tužilac Serge Brammertz
Nakon donošenja žalbene presude u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića, Serge Brammertz, glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, dao je sljedeću izjavu novinarima
 

Izricanje presude po žalbi u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića zakazano za 8. juni 2021: Zatvoren postupak akreditacije

Haag, 27 maj 2021

Mladić Ratko
Mladić Ratko

Postupak akreditacije za sve zainteresovane za prisustvovanje izricanju Presude po žalbi u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića Žalbenog vijeća Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) sada je zatvoren…