Vijesti

Izjava Predsjednika u vezi s neimenovanjem sudije Akaya za novi mandat

Arusha, Haag, 3. juli 2018.

Predsednik Theodor Meron

Generalni sekretar UN-a je 29. juna 2018. ponovo imenovao za novi, dvogodišnji mandat sve sudije na spisku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) koji su tražili ponovno imenovanje, izuzev sudije...

Detaljnije

Tužilac na misiji u Kigaliju

Arusha, 28. juni 2018.

Tužilac Mehanizma Serge Brammertz posjetio je 27. i 28. juna Kigali i obavio redovne razgovore sa vlastima Rwande. Tužilac se sastao sa ministrom pravde Johnston Busingye i tužiocem Jean Bosco Mutangana, kao i sa članovima...

Detaljnije

Mehanizam domaćin sastanka stručnjaka za upravljanje informacijama u okviru obilježavanja Međunarodnog dana arhiva 2018.

Haag, 8. juni 2018.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) danas je bio domaćin sastanka  40 predstavnika menadžera informacija u međunarodnim organizacijama (Information Managers in International Organizations,...

Detaljnije

Predsjednik Meron podnio izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a o napretku u radu

Arusha, Haag, 6. juni 2018.

Predsednik Theodor Meron

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam), sudija Theodor Meron, danas je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija (dalje u tekstu: Savjet) predstavio najnoviji šestomjesečni...

Detaljnije

Tužitelj Serge Brammertz održao govor pred Vijećem sigurnosti

Arusha, Haag, 6. juni 2018.

Tužitelj Serge Brammertz | UN Photo/Eskinder Debebe

Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Brammertz danas se obratio Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija (SBUN).

Prvi informativni centar o MKSJ-u u bivšoj Jugoslaviji otvoren u Sarajevu

Haag, 23. maj 2018.

Grad Sarajevo, uz podršku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), danas je u Sarajevu otvorio Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (Centar), prvi takav informativni...

Detaljnije

Glavni tužilac Brammertz sastao se sa zvaničnicima iz institucija koje se bave traženjem nestalih

Haag, 23. maj 2018.

Tužilac Serge Brammertz

Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, g. Serge Brammertz, danas je bio domaćin sastanka visokih zvaničnika iz institucija koje se bave traženjem lica nestalih tokom sukoba u Bosni i Hercegovini...

Detaljnije

Tužilac MRMKS-a Serge Brammertz u posjeti Sarajevu

Haag, 22. maj 2018.

Tužilac Serge Brammertz

Tužilac MRMKS-a Serge Brammertz biće u Sarajevu od 22. do 24. maja 2018., u sklopu priprema za podnošenje svog redovnog polugodišnjeg izvještaja Savjetu bezbjednosti UN-a (SBUN).

Obraćanje predsjednika Merona na otvorenoj debati Savjeta bezbjednosti o međunarodnom pravu i vladavini prava

Haag, 18. maj 2018.

Predsednik Theodor Meron [UN Photo / Evan Schneider]

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove sudija Theodor Meron izvijestio je juče Savjet bezbjednosti UN-a o napretku koji je postignut na planu pozivanja na odgovornost za teška kršenja međunarodnog...

Detaljnije

Bosanski studenti prava u posjeti ogranku Mehanizma u Haagu

Haag, 15. maj 2018.

Predsednik Meron sa studentima

Studijska posjeta 40 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina, Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove (Mehanizam) okončana je 10. maja 2018., poslije dva dana predavanja i izlaganja...

Detaljnije