PMI nastavlja sa radionicama za nastavnike istorije iz Prištine

Mehanizam
Haag
PMI nastavlja sa radionicama za nastavnike istorije iz Prištine

Program Mehanizma za Informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održao je 1. aprila 2023. novu onlajn radionicu o korišćenju arhiva MKSJ-a i Mehanizma za grupu od 25 nastavnika istorije iz Prištine.
Radionica, koju je vodila PMI-ova koordinatorka za rad sa mladima, Anisa Sućeska, bila je druga u nizu radionica i obuka za nastavnike istorije u Prištini. Organizovan je u saradnji sa Udruženjem nastavnika istorije Kosova i Evropskim udruženjem nastavnika i profesora istorije (EUROCLIO). Cilj ovih radionica je obučavanje nastavnika istorije kako da efikasno koriste sudski utvrđene činjenice prilikom kreiranja edukativnog materijala vezanog za sukobe iz 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji.
Tokom današnje radionice, nastavnici su predstavili lekcije koje su pripremili koristeći presude i iskaze svjedoka iz predmeta pred MKSJ-om i Mehanizmom, kao i druge materijale iz digitalne arhive Mehanizma. U planovima lekcija nastavnici se bave raznim temama, uključujući izbjeglice, medijsku propagandu, žene u sukobima i prava djece.
Primjenjujući znanje stečeno tokom prve radionice održane u martu ove godine i metodologiju koja je tada razvijena, učesnici su danas razgovarali o daljim mogućnostima za podučavanje o sukobima iz 1990-ih, kao I o relevantnim savremenim temama koje bi također mogle biti obrađene.
Kroz ove radionice, nastavnici istorije ne samo da unapređuju svoje vještine u istraživanju sudskih arhiva, već i proširuju znanje o sukobima iz 1990-ih, počinjenim zločinima i presudama za te zločine pred MKSJ-om i Mehanizmom. Nako završene obuke, oni su bolje opremljeni da razvijaju nastavne materijale zasnovana na činjenicama o nedavnoj prošlosti regiona, koristeći dokumente i sudski utvrđene činjenice iz predmeta MKSJ-a i Mehanizma.
Obuke o korištenju arhiva MKSJ-a i Mehanizma za nastavnike istorije čine dio šireg PMI-a, koji podržava Evropska unija.
Cilj PMI-a je poboljšati znanje i razumijevanje građana i zajednica u zemljama bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim tokom sukoba 1990-ih, na osnovu slučajeva MKSJ-a i Mehanizma.