Izricanje žalbene presude u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića zakazano za 31. maj 2023.: Otvoren postupak akreditacije

Mehanizam
Haag
Izricanje žalbene presude u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića zakazano za 31. maj 2023.: Otvoren postupak akreditacije

Otvoren je postupak akreditacije za sve koji žele da prisustvuju izricanju žalbene presude u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, u srijedu31. maja 2023. u 11:30 časova u sudnici ogranka Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) u Haagu.

Predstavnici sredstava javnog informisanja koji žele da uđu u prostorije Mehanizma u Haagu, u sriijedu 31. maja 2023. zahtjev za akreditaciju dužni su podnijeti putem e‑maila na adresu mict-press@un.org do četvrtka, 25. maja 2023. u 15:00 časova. U zahtjevima za akreditaciju potrebno je navesti puni naziv medijske kuće, ime(na) novinara, snimatelja i drugih tehničara, kao i brojeve njihovih pasoša ili ličnih isprava.

Pored toga, u ovom predmetu biće održana i statusna konferencija u srijedu, 17. maja 2023. u 14:30 časova u sudnici 1 ogranka Mehanizma u Haagu. Za prisustvovanje statusnoj konferenciji nije potrebna akreditacija. Više informacija o redovnoj proceduri za prisustvovanje pretresima Mehanizma možete naći ovdje.

Predstavnici nemedijskih organizacija (uključujući pripadnike diplomatskog kora) i svi drugi koji žele koji žele prisustvovati izricanju žalbene presude moraju zatražiti akreditaciju putem e-maila na adresu mict-external-relations@un.org do četvrtka, 25. maja 2023. u 15:00 časova.

Akreditovani predstavnici sredstava javnog informisanja, predstavnici nemedijskih organizacija i druge osobe će informacije o statusu svoje akreditacije i kako je mogu podići dobiti e-mailom do kraja radnog vremena u petak, 26. maja 2023.

Tehničke informacije

Javni prijenos izricanja žalbene presude biće dostupan na web stranici Mehanizma s odgodom od 30 minuta na ovom linku. Izricanje se može pratiti na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Za snimanje izricanja žalbene presude zaduženo je ovlašteno osoblje Mehanizma, a kopija audiovizuelnog snimka izricanja biće dostupna po okončanju zasjedanja. Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu snimku izricanja žalbene presude dobiti na zahtjev upućen na email adresu mict-press@un.org. Molimo vas da imate u vidu da se snimka dostavlja u MP4 formatu i da postoje opcije za kanale s engleskim, francuskim ili bosanskim/hrvatskim/srpskim jezikom ili s originalnim tonom iz sudnice.

Molimo predstavnike sredstava javnog informisanja koji žele da snime dijelove pretresa da o tome obavijeste Mehanizam što prije.

Ograničen broj priključaka za audio i video dostupan je u zgradi Mehanizma i izvan nje. Međutim, medijske organizacije se moraju postarati za to da imaju adekvatne kablove i napajanje strujom. Pristup priključcima dostupan je po redoslijedu dolaska.

U blizini zgrade Mehanizma dostupan je ograničen prostor za SNG vozila. Mehanizam ne izdaje akreditacije za SNG vozila, i pomenuti prostor dostupan je po redoslijedu dolaska. Lokalne vlasti će od svih vozila koja budu parkirana na mjestima koja za to nisu predviđena tražiti da budu uklonjena.

KONTEKST

1. Opšte informacije o postupku pred MKSJ i Mehanizmom

Kao što je detaljnije objašnjeno niže u tekstu, postupak u ovom predmetu počeo je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Postupak pred MKSJ okončan je u decembru 2015., kada je Žalbeno vijeće MKSJ naložilo da se suđenje u cjelosti ponovi. Shodno tome, ovaj predmet se našao u nadležnosti Mehanizma, koji je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osnovao kako bi se nastavili nadležnost, prava, obaveze i osnovne funkcije MKSJ, s obzirom na očekivano zatvaranje MKSJ. Ponovno suđenje pred Mehanizmom zaključeno je izdavanjem pisane prvostepene presude 6. Avgusta 2021. Žalbeni pretres 24. I 25. Januara 2023. Označava kraj predžalbene faze ovog predmeta, koja je počela u septembru 2021. Žalbeno vijeće Mehanizma zakazalo je izricanje žalbene presude za 31. maj 2023.

2. Pretresni i žalbeni postupak pred MKSJ

Jovica Stanišić i Franko Simatović uhapšeni su 13. marta 2003. u Srbiji. Dana 1. maja 2003., Pretresno vijeće MKSJ-a je potvrdilo prvobitnu optužnicu, u kojoj je navedeno da su dvojica optuženih bili saučesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) koji je imao za cilj prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini putem činjenja krivičnih djela progona, ubistva, deportacije i nehumanih djela.

Dana 30. maja 2013., Pretresno vijeće I MKSJ-a je, većinom glasova, zaključilo da Stanišić i Simatović nisu odgovorni za počinjenje zločina navedenih u optužnici putem učešća u UZP jer je Pretresno vijeće smatralo da nije dokazano van razumne sumnje da su optuženi posjedovali traženu namjeru da se ostvari zajednički zločinački cilj. Pretresno vijeće je takođe smatralo da nije dokazano van razumne sumnje da su njih dvojica planirali ili naredili te zločine. Nadalje, Pretresno vijeće je, većinom glasova, zauzelo stav da nije dokazano van razumne sumnje da su optuženi pomagali i podržavali te zločine. Pretresno vijeće je stoga, većinom glasova, oslobodilo Stanišića i Simatovića krivice po svim tačkama optužnice.

Nakon što je tužilaštvo uložilo žalbu, Žalbeno vijeće MKSJ-a je 15. decembra 2015. djelimično prihvatilo tu žalbu i poništilo oslobađajuće presude. Žalbeno vijeće je, većinom glasova, zaključilo da je Pretresno vijeće pogriješilo kada je propustilo da donese zaključke o postojanju i obimu zajedničkog zločinačkog cilja koji je dijelilo više osoba prije nego je zaključilo da postojanje namjere kod Stanišića i Simatovića nije dokazano. Postupivši tako, Žalbeno vijeće je, većinom glasova, zaključilo da je Pretresno vijeće pogrešno primijenilo pravo zato što je propustilo da presudi i da navede obrazloženo mišljenje u vezi s osnovnim elementima odgovornosti za UZP.

Žalbeno vijeće MKSJ-a je naložilo da se Stanišiću i Simatoviću ponovo sudi po svim tačkama optužnice na osnovu pravila 117(C) Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ-a.

3. Ponovni pretresni postupak pred Mehanizmom

Nakon presude Žalbenog vijeća MKSJ-a, Stanišić i Simatović su prvi put stupili pred Pretresno vijeće Mehanizma 18. decembra 2015. i izjasnili se da nisu krivi. Dana 12. oktobra 2016., tužilaštvo je podnijelo javnu redigovanu verziju svog pretpretresnog podneska, koji je na povjerljivoj osnovi podnijet 5. septembra 2016. Jovica Stanišić i Franko Simatović su 7. novembra 2016. podnijeli svoje pretpretresne podneske na povjerljivoj osnovi. U skladu s odlukom Pretresnog vijeća od 2. februara 2017., tužilaštvo je podnijelo svoj revidirani pretpretresni podnesak 9. marta 2017., a optuženi su svoje revidirane pretpretresne podneske podnijeli 30. marta 2017.

Ponovljeno suđenje pred Mehanizmom započelo je 13. juna 2017. iznošenjem uvodne riječi tužilaštva. Dokazni postupak tužilaštva okončan je 21. februara 2019. U sudnici je saslušan ukupno 51 svjedok tužilaštva.

Dana 9. aprila 2019., Pretresno vijeće je donijelo usmenu odluku na osnovu pravila 121 Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma i odbilo zahtjev za donošenje oslobađajuće presude koji je uputio tim odbrane Franka Simatovića.

Dokazni postupak odbrane Jovice Stanišića  započeo je 18. juna 2019. iznošenjem uvodne riječi njegovog tima odbrane, dok je dokazni postupak odbrane Franka Simatovića započeo 12. novembra 2019. Svjedočenje posljednjeg svjedoka odbrane okončano je 8. oktobra 2020., a oba dokazna postupka okončana su 23. februara 2021. U sudnici je saslušano ukupno 29 svjedoka odbrane.  Strane u postupku podnijele su svoje završne pretresne podneske na povjerljivoj osnovi 12. i 13. marta 2021., a iznošenje završnih riječi održano je 12., 13. i 14. aprila 2021. Prvostepena presuda izrečena je 30. juna 2021.

Pretresno vijeće Mehanizma je zaključilo da su Stanišić i Simatović odgovorni za pomaganje i podržavanje krivičnog djela ubistva kao kršenja zakona i običaja ratovanja i kao zločina protiv čovječnosti, i krivičnih djela deportacije, prisilnog premještanja i progona kao zločina protiv čovječnosti, koje su počinile srpske snage nakon preuzimanja Bosanskog Šamca u aprilu 1992. Konkretno, Pretresno vijeće je zaključilo da su optuženi pružali praktičnu pomoć, koja je imala značajan učinak na počinjenje zločina, obučavanjem i slanjem na teren pripadnika specijalne jedinice Službe državne bezbednosti  Srbije i lokalnih Srba iz  Bosanskog Šamca da učestvuju u preuzimanju opštine.

Shodno tome, Pretresno vijeće je zaključilo da su Stanišić i Simatović krivi po svim tačkama Optužnice i osudilo ih obojicu na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

4. Predžalbeni postupak pred Mehanizmom

Nakon izricanja prvostepene presude 30. juna 2021. i izdavanja pismenog obrazloženja Presude 6. avgusta 2021., Stanišić, Simatović i tužilaštvo su podnijeli najave žalbe 6. septembra 2021. Dana 10. septembra 2021., tadašnji predsjednik Mehanizma, sudija Carmel Agius, imenovao je vijeće od pet sudija koje će odlučivati u žalbenom postupku u ovom predmetu i to u sljedećem sastavu: sudija Carmel Agius (predsjedavajući), sudija Lee G. Muthoga, sudija Aminatta Lois Runeni N’gum, sudija Yusuf Aksar, i sudija Claudia Hoefer. Dana 15. septembra 2021., sudija Agius je sebe odredio za predžalbenog sudiju u ovom predmetu.

Dana 22. novembra 2021., sve strane u postupku su dostavile svoje povjerljive žalbene podneske. Pošto im je 29. oktobra 2021. odobreno produženje roka, strane u postupku su dostavile svoje povjerljive podneske respondenta 31. januara 2022. Dana 15. februara 2022., strane u postupku su dostavile svoje povjerljive replike na podneske respondenta. Dana 5. jula 2022., nova predsjednica Mehanizma, sudija Graciela Gatti Santana, imenovala je sebe kao zamjenu za sudiju Agiusa na funkciji predsjedavajućeg u vijeću, pošto je imenovana za predsjednicu Mehanizma od 1. jula 2022. Dana 12. jula 2022., sudija Gatti Santana odredila je sebe za predžalbenog sudiju u ovom predmetu.

Tokom predžalbenog postupka, statusne konferencije održane su 16. decembra 2021., 1. aprila 2022., 23. juna 2022., 22. septembra 2022. i 19. januara 2023., da bi se razmotrila eventualna pitanja u vezi s boravkom g. Stanišića i g. Simatovića u pritvoru, uključujući njihovo fizičko i mentalno zdravstveno stanje. Sljedeća statusna konferencija zakazana je za 17. maj 2023. Žalbeni pretres održan je 24. i 25. januara 2023., a javno izricanje presude Žalbenog vijeća zakazano je za 31. maj 2023.

****

 

Nalog o rasporedu za žalbeni pretres (na engleskom)
Podaci o predmetu Stanišić i Simatović

Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte:

Služba za odnose s javnošću
Tel: +31 70 512 5041; 512-5691
ili email: mict-press@un.org