Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima

Program Mehanizma za informisanje (PMI) zajednica pogođenih sukobom nastoji da kod građana država nastalih raspadom Jugoslavije unaprijedi znanje i razumijevanje činjenica utvrđenih pred MKSJ-om i Mehanizmom u vezi sa zločinima počinjenim tokom ratova devedesetih. U tom pogledu, PMI se trudi da doprinese procesima tranzicione pravde i pomogne jačanje vladavine prava u regionu Zapadnog Balkana.

Pročitajte više


PMI Vijesti


Drugi ciklus Interuniverzitetskog programa video predavanja nastavljen predavanjem sekretara Abubacarra Tambadoua

Haag, 21 januar 2021

Drugi ciklus Interuniverzitetskog programa video predavanja nastavljen predavanjem sekretara Abubacarra Tambadoua

Sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) Abubacarr Tambadou započeo je 12. januara novi semestar drugog ciklusa Interuniverzitetskog programa video predavanja (Program) “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene…

 

Predavanje i radionica o korišćenju sudske arhive za studente istorije iz Srbije

Haag, 21 januar 2021

Predavanje i radionica o korišćenju sudske arhive za studente istorije iz Srbije

Predstavnici Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održali su 13. januara predavanje i radionicu o korišćenju arhive MKSJ-a i Mehanizma za grupu od 25 studenata doktorskih i master studija sa Filozofskog fakulteta…

 

Radionica o korištenju sudskih arhiva za novinare iz Crne Gore

The Hague, 15 decembar 2020

Radionica o korištenju sudskih arhiva za novinare iz Crne Gore

Predstavnici Mehanizma održali su 15. decembra radionicu o pristupu i pretrazi sudskih arhiva za novinare iz Crne Gore. Radionica je održana u organizaciji crnogorske kancelarije Inicijative mladih za ljudska prava, uz podršku Programa Mehanizma…

 

Predavanje o genocide u Srebrenici za mlade iz Srbije

Haag, 8 decembar 2020

Predavanje o genocide u Srebrenici za mlade iz Srbije

Istraživač Programa mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) Nemanja Stjepanović održao je grupi mladih iz Srbije 6. decembra predavanje pod naslovom „Šta danas znamo o genocidu u Srebrenici“. Predavanje je održano u okviru…

 

Predavanje o genocidu u Srebrenici za novinare iz BiH i Srbije

Haag, 30 novembar 2020

Lecture on Media Reporting on the Srebrenica Genocide held for Journalists from BiH and Serbia

Predstavnik Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobom (PMI) Nemanja Stjepanović održao je 29. novembra predavanje za novinare iz Bosne i Hercegovine i Srbije o sudski utvrđenim činjenicama pred MKSJ-om i Mehanizmom o genocidu…