Odjeci svjedočenja: Pilot-studija o dugoročnim posljedicama svjedočenja (Dataset)

Odjeci svjedočenja

Da bi se bolje shvatilo iskustvo svjedočenja, Služba za žrtve i svjedoke (SŽS) pri Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Castleberry Peace Institute pri University of North Texas (UNT) pokrenuli su 2012. godine pilot-studiju za procjenu iskustva svjedoka.

Među glavnim temama istraživanja su:

  • kontekst iz kojeg dolaze svjedoci i razlozi za svjedočenje;
  • društveno-ekonomski uticaj svjedočenja;
  • pitanja bezbjednosti;
  • fizičko i psihičko zdravlje i dobrobit,
  • percepcija pravde i MKSJ-a.

U periodu između 2013. i 2015. godine, SŽS je obavila intervjue uživo sa 300 svjedoka/svjedokinja činjenica na širokom geografskom području, naime u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji.

Pilot-studija “Odjeci svjedočenja”  pruža dragocjen uvid u ostavštinu najvažnijih sudionika u radu  Tribunala — samih svjedoka. Cjelokupni izvještaj dostupan je na bosanskom, hrvatskom ili srpskom, engleskom i albanskom jeziku.

Anonimizirani skup podataka je kreairan za sve odgovore svjedoka u upitnicima pilot-studije. Dijeljenjem ovih podataka, SŽS ima za cilj;

  • promicanje naučnog integriteta,
  • podizanje svijesti o ovom pitanju i podsticanje istraživanja i razvoja na polju podrške svjedocima u budućnosti.

Da bi ste dobili pristup podacima, ispunite formular:

Kodirani podaci koji su prikupljeni iz odgovora na tri otvorena pitanja koja su zvučno snimana bi trebali biti dostupni polovinom 2019. godine.


Sudjelovanje u budućim istraživanjima. Možemo istražiti kako se skup podataka koristi. Odaberite [Da] ako želite sudjelovati u mogućoj budućoj studiji. Vaša adresa e-pošte neće se koristiti za bilo koju drugu svrhu.