Predsednica

Sudija Graciela Gatti SantanaSudija Graciela Gatti Santana

Urugvaj

Predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove od 1. jula 2022.

Sudija Graciela Gatti Santana rođena je 1. juna 1964. u Montevideu, Urugvaj.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je 27. juna 2022. imenovao sudiju Gatti Santana za novu predsednicu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) na mandat od dve godine, efektivno 1. jula 2022. godine.

Sudija Gatti Santana obavlja dužnost sudije na nacionalnom i međunarodnom nivou više od 29 godina.

Nakon što je od 1987. do 1992 radila kao javni bilježnik i pravnik, u  julu 1992. počela je raditi u urugvajskom pravosuđu i obavljala je dužnost sudije okruga Montevideo. Od decembra 1994. bila je na dužnosti sudije i u tom svojstvu raspoređena je na više sudova na raznim lokacijama u Urugvaju.

U periodu od 1994. do 2003., sudija Gatti Santana bila je na dužnosti sudije u mjestima Paso de los Toros, Carmelo, Maldonado i Montevideo i u to vrijeme bavila se predmetima iz građanskog, krivičnog, porodičnog i radnog prava. Godine 2006. raspoređena je na dužnost sudije krivičnog suda 7. okruga, a 2008. postala je sudija za organizovani kriminal na sudu 1. okruga. Sudija Gatti Santana je 2012. unaprijeđena na funkciju apelacionog sudije pri Građanskom sudu 4. okruga, a od februara 2016. je na dužnosti sudije Apelacionog krivičnog suda za krivične predmete.

Sudija Gatti Santana imenovana je za sudiju Mehanizma u decembru 2011., a zakletvu kao sudija položila je u maju 2012. Na tom položaju u Mehanizmu obavlja funkcije u vezi s brojnim sudskim pitanjima. Konkretno, sudija Gatti Santana bila je u sastavu Žalbenog vijeća u predmetu Karadžić. Trenutno je u sastavu Pretresnog vijeća u predmetu Kabuga.

Godine 2016., bivši predsjednik Mehanizma, sudija Theodor Meron, imenovao je sudiju Gatti Santana za člana Komisije za pravilnik Mehanizma. Od tada na toj dužnosti aktivno učestvuje u izradi izmjena i dopuna Pravilnika o postupku  i dokazima Mehanizma.

Istovremeno u Urugvaju, sudija Gatti Santana je 2016. i 2017. godine učestvovala u radu na primjeni novog zakona o krivičnom postupku Urugvaja. Bila je na dužnosti koordinatora Koordinacione pravosudne grupe za primjenu novog zakona o krivičnom postupku i na dužnosti sudskog predstavnika u sklopu specijalizovane međuinstitucionalne komisije osnovane za primjenu tog zakona.

Godine 2019., sudija Gatti Santana je kao predstavnica pravosuđa Urugvaja pomagala pri Međuameričkoj komisiji za ljudska prava na 174. sjednici tokom tematske rasprave “Izazovi u potrazi za istinom i pravdom u Urugvaju”.

Osim toga, od marta 2021., sudija Gatti Santana je na dužnosti predsjednika Udruženja sudija Urugvaja.

Sudija Gatti Santana takođe predaje kao profesor na Univerzitetu u Montevideu i Univerzitetu preduzetništva (“Universidad de la Empresa”), u Urugvaju. Nadalje, ona je profesor na Pravosudnoj akademiji Urugvaja (“Centro de Estudios Judiciales del Uruguay”), gdje predaje predmet “Dokazi u krivičnim predmetima”.

Sudija Gatti Santana diplomirala je kao javni bilježnik 1987., a 1988. diplomirala je pravo na Univerzitetu Republike Urugvaj (“UDELAR”). Godine 2008., studirala je na Univerzitetu u Alicanteu, Španija, gdje je završila postdiplomski studij iz vođenja pravne argumentacije. Sudija Gatti Santana je zatim magistrirala pravo na Univerzitetu u Montevideu, Urugvaj. Od 2020., priprema doktorsku disertaciju na temu “Krivično pravo i kriminologija” na Univerzitetu Salvador, Argentina.

Osim maternjeg španskog, sudija Gatti Santana tečno govori engleski i francuski jezik.