Tužilac

Serge Brammertz

Serge Brammertz

Glavni tužilac Mehanizma od 29. februara 2016.

Rođen: 1962. u Eupenu, Belgija

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih Nacija je 29 februara 2016-te imenovao Serge Brammertz-a tužiocem Mehanizma. Dana 26. juna 2020. ponovo je imenovan na tu dužnost, s novim mandatom u trajanju od 1. jula 2020. do 30. juna 2022..

Dr Brammertz je ranije bio tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u periodu od 1. januara 2008. do zatvaranja MKSJ na kraju 2017-te godine.

Dr Brammertz je više od deset godina služio na visokim pozicijama u vezi s istragama i krivičnim gonjenjem počinilaca teških međunarodnih zločina. Pre imenovanja na sadašnju funkciju, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Kofi Annan, imenovao ga je za komesara Međunarodne nezavisne istražne komisije Ujedinjenih nacija za ubistvo bivšeg premijera Libana Rafika Haririja, što je dužnost koju je obavljao do kraja 2007. godine. Prethodno ga je Skupština država članica Međunarodnog krivičnog suda u septembru 2003. imenovala za prvog zamenika tužioca Međunarodnog krivičnog suda. U tom svojstvu je bio zadužen za osnivanje Istražnog odeljenja Tužilaštva i započeo prve istrage Međunarodnog krivičnog suda, u vezi sa zločinima počinjenim u Ugandi, Demokratskoj Republici Kongo i Darfuru.

Pre imenovanja u međunarodnim organizacijama dr Brammertz je prvo bio državni tužilac, a nakon toga šef Federalnog tužilaštva Kraljevine Belgije. Na ovim funkcijama je nadzirao brojne istrage i suđenja u predmetima u vezi s organizovanim kriminalom, terorizmom, međunarodnim krijumčarenjem narkotika, trgovinom ljudima i kršenjima međunarodnog humanitarnog prava. Radio je prvenstveno na koordinaciji međunarodnih istraga i jačanju prekogranične policijske i pravosudne saradnje u krivičnim stvarima. Osim toga, radio je i za Evropsku komisiju, Savet Evrope i Međunarodnu organizaciju za migracije kao stručnjak za ova i slična pitanja.

Od 1989. do 1997. godine obavljao je funkciju zamenika tužioca, kasnije glavnog zamenika tužioca u Prvostepenom sudu u Eupenu (Belgija), pre nego što je imenovan za zamenika glavnog tužioca u Apelacionom sudu u Liježu.

Dr Brammertz je trenutno član Izvršnog odbora Udruženja međunarodnih tužilaca, a pre toga je bio predsedavajući Evropske pravosudne mreže (European Judicial Network). Objavio je brojne radove i držao predavanja o istragama i krivičnim gonjenima za kompleksne zločine, policijskoj i pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima na evropskom i međunarodnom nivou, međunarodnom humanitarnom pravu, organizovanom kriminalu, terorizmu i izgradnji kapaciteta pravosudnih institucija. Do 2002. godine bio je profesor prava na Univerzitetu u Liježu.

Dr Brammertz je završio studije prava na Univerzitetu Louvain-la-Neuve, kriminologiju na Univerzitetu u Liježu i doktorirao na međunarodnom pravu na Univerzitetu Albert Ludwig u Frajburgu, Nemačka, gde je odbranio tezu na temu prekogranične policijske saradnje.