Vebsajt MMKS dostupan na bosanskom, hrvatskom ili srpskom i kinjaruandanskom jeziku

Mehanizam
Arusha, Haag
Screenshot

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) pokrenuo je verzije svog vebsajta na bosanskom, hrvatskom ili srpskom (dalje u tekstu b/h/s) i kinjaruandanskom jeziku u sklopu napora da svoj rad približi društvenim zajednicama u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi.

Vebsajt je od jula 2012. godine postojao na dva radna jezika Mehanizma, engleskom i francuskom. Nove verzije vebsajta MMKS na b/h/s-u i kinjaruandanskom jeziku omogućiće MMKS da uspešnije ispuni svoj mandat i da dalje obavlja ključne funkcije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR). 

Verzije vebsajta na b/h/s-u i na kinjaruandanskom jeziku imaće značajnu ulogu u obezbeđivanju transparentnosti i omogućavanju pristupa informacijama o Mehanizmu društvenim zajednicama kojih se njegov rad najviše tiče” izjavio je predsednik Theodor Meron. 

Vebsajt MMKS pruža informacije o strukturi i mandatu Mehanizma i omogućava pristup ključnim dokumentima koji regulišu rad ove institucije. Sadržaj vebsajta će vremenom biti obogaćen dodatnim prilozima o značajnim aktivnostima Mehanizma. 

Informacije o MMKS i njegovom radu će sada biti dostupnije javnosti u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi. Višejezični pristup potvrđuje ideju da ostvarivanje pravde mora biti vidljivo i dodatno učvršćuje nasleđe međunarodnih sudova”, izjavio je sekretar MMKS, John Hocking. 

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnovao je Mehanizam i dao mu mandat da nastavi da obavlja niz ključnih funkcija MKSJ i MKSR tokom i nakon okončanja njihovih mandata. Ogranak MMKS za MKSR počeo je s radom 1. jula 2012. godine. Haški ogranak MMKS, koji će preuzeti funkcije koje proističu iz MKSJ, počeće s radom 1. jula 2013. godine.