IZRICANJE PRESUDE PRETRESNOG VIJEĆA U PREDMETU TUŽILAC PROTIV JOVICE STANIŠIĆA I FRANKA SIMATOVIĆA - AKREDITACIJE I PRAKTIČNE INFORMACIJE

Izricanje presude Pretresnog vijeća u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (Mehanizam) zakazano je za srijedu, 30. juna 2021. u 15:00 sati u sudinci Mehanizma u Haagu.

Pretres će se javno prenositi na web stranici Mehanizma s odgodom od 30 minuta i biće dostupan na sljedećem linku: https://www.irmct.org/bcs/predmeti/mmks-prenos-sudjenja. Pretres se može pratiti na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Akreditacija za predstavnike medija

Otvoren je postupak akreditacije za predstavnike medija koji žele prisustvovati izricanju presude Pretresnog vijeća.

Svi predstavnici medija koji žele da uđu u zgradu Mehanizma radi pretresa moraju, najkasnije do petka, 25. juna 2021. u 12:00 sati, putem emaila na adresu mict-press@un.org, podnijeti zahtjev za akreditaciju u kojem će navesti:

  • ime i prezime, funkciju, broj pasoša i kontakt informacije svih predstavnika članova ekipe (novinar, fotograf, kamerman, itd.) koji žele prisustvovati pretresu; i
  • naziv i vrstu medijske kuće (TV, radio, dnevne novine, magazin, itd.).

Pristup u zgradu biće odobren samo akreditovanim predstavnicima medija.

Zbog ograničenja u vezi s pandemijom COVID-19 koja su na snazi u zgradi Mehanizma, raspoloživi prostor namijenjen akreditovanim predstavnicima medija biće veoma ograničen i obuhvataće isključivo pristup auli Mehanizma. Akreditovani predstavnici medija moći će pratiti prijenos postupka iz aule, s odgodom od 30 minuta. Neće se izdavati akreditacije za pristup javnoj galeriji.

U auli će biti obezbjeđeni radni prostori, priključci za struju i bežična internet veza. Novinari koji namjeravaju da se u auli priključe na prijenos pretresa treba ba da ponesu kompatibilnu opremu i BNC kabl. Izricanje prvostupanjske presude prenosiće se na engleskom, ali će audio prijenos biti dostupan na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Predstavnici diplomatskog kora i drugi predstavnici javnosti koji žele prisustvovati izricanju prvostupanjske presude treba da zahtjev za akreditaciju podnesu putem emaila na adresu mict-press@un.org do petka, 25. juna 2021. u 12:00 sati.

Raspoloživi prostor za predstavnike diplomatskog kora i druge osobe biće vrlo ograničen i obuhvataće pristup prostorima u zgradi Mehanizma koji su posvećeni za to, u kojima će biti omogućen prijenos pretresa s odgodom od 30 minuta. Neće se izdavati akreditacije za pristup javnoj galeriji.

Akreditovani predstavnici medija i druge osobe biće obaviješteni putem emaila o statusu akreditacije i pojedinostima u vezi s njenim preuzimanjem do petka, 25. juna 2021. u 17:30 sati.

Zbog smanjenih resursa, kapacitet za rješavanje zahtjeva koje predstavnici medija podnesu na dan pretresa biće ograničen.

Video-snimanje u zgradi Mehanizma

U zgradi Mehanizma nije dozvoljeno video-snimanje. Video-snimanje sudskih postupaka vršiće ovlašteno osoblje Mehanizma, a biće dostupno priključenje na audio-vizuelni prijenos. Mediji koja žele da dobiju snimak pretresa treba da pošalju zahtjev na email adresu mict-press@un.org, Molimo vas da imate u vidu da se snimak dostavlja u MP4 formatu i da uključuje opcije za engleski, francuski, bosanski/hrvatski/srpski ili za kanale iz sudnice.

SNG vozila

U blizini zgrade Mehanizma dostupan je ograničen prostor za SNG vozila. Mehanizam ne izdaje akreditacije za SNG vozila i pomenuti prostor dostupan je po redoslijedu dolaska. Lokalne vlasti će od svih vozila koja budu parkirana na mjestima koja za to nisu predviđena tražiti da budu uklonjena.

Na raspolaganju je ograničen broj priključaka za audio i video prijenos. Međutim, medijske organizacije moraju se postarati da imaju adekvatne kablove i napajanje strujom.

Bezbjednosne procedure

Glavni ulaz

Sve osobe koje ulaze u zgradu biće, zajdno sa stvarima koje unose, podvrgnute bezbjednosnoj provjeri. Onima koji se ne budu u potpunosti pridržavali uputstava službenika obezbjeđenja Mehanizma neće biti dozvoljen ulaz u zgradu.

Svi predstavnici medija moraju na glavnom ulazu pokazati akreditaciju, važeću novinarsku iskaznicu i važeći pasoš ili identifikacijsku ispravu s fotografijom.

Mjere u vezi s pandemijom COVID-19

Akreditovani predstavnici medija i druge osobe će o ograničenjima i postupcima u vezi s pandemijom COVID-19 koji se primjenjuju prije ulaska i za vrijeme boravka u zgradi Mehanizma pravovremeno dobiti više informacija putem emaila.

Pristup auli ili drugim prostorima namijenjenim za predstavnike medija

U skladu s ograničenjima koja je Mehanizam uveo u vezi s pandemijom COVID-19, osobe s akreditacijom za pristup auli ili drugim naznačenim prostorima u Mehanizmu moraju ostati u tom dijelu zgrade.

Pristup javnoj galeriji

NEĆE biti dozvoljen pristup javnoj galeriji.

Elektronska oprema

Osim akreditovanih predstavnika medija u auli, zabranjena je sva elektronska oprema u prostorima namijenjenim za akreditovane osobe koje nisu predstavnici medija. Ti predmeti se mogu ostaviti kod obezbjeđenja Mehanizma u pretincima na glavnom ulazu. Ukoliko koristite pretince Mehanizma, molimo Vas da planirate dodatno vrijeme za odlaganje stvari i podsjećamo da Mehanizam nije odgovoran za eventualni gubitak ili oštećenje predmeta ili opreme.

Za dodatne informacije obratite se:

Službi za odnose s javnošću

Tel: +31 70 512 5231;

ili emailom na adresu mict-press@un.org

portparolu – Heleni Eggleston

Tel: +31 70 512 5691; +31 6 11 92 37 43

ili emailom na adresu egglestonh@un.org