Zbirka eseja 2020

Razmišljanja studenata o naslijeđu MKSJ-a

Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam ili MRMKS) sa zadovoljstvom predstavlja novu publikaciju Zbirka eseja 2020 sa najboljim radovima studenata prava koji su učestvovali u Interuniverzitetskom programu video predavanja 2019-2020.

U okviru konkursa za najbolje eseje 2020, PMI je studente koji su učestvovali u Interuniverzitetskom programu video predavanja pozvao da istraže širok spektar relevantnih i savremenih pitanja. Teme eseja izabrali su sami studenti sa ciljem da prikažu rad i nasleđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i MRMKS-a.

Osmišljen i sproveden od strane PMI-ja, Interuniverzitetski program video predavanja okuplja studente postdiplomskih studija sa osam univerziteta iz regiona bivše Jugoslavije. Cilj Programa je da pokrene i pomogne diskusiju o nedavnoj prošlosti regiona, ulozi MKSJ-a i MRMKS-a, kao i o principima međunarodnog krivičnog i međunarodnog humanitarnog prava.

U prvom ciklusu Interuniverzitetskog programa video predavanja učestvovalo je više od 150 studenata postiplomskih studija sa Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Podgorici, Univerziteta u Prištini, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, Sveučilišta u Zagrebu, Univerziteta u Vitezu i Univerziteta Donja Gorica iz Podgorice.

PMI velikodušno podržavaju Evropska unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.

Tim PMI-ja izražava duboku zahvalnost svim pravnim fakultetima koji učestvuju u Programu, osobama koje su u njihovo ime sa nama bili u kontaktu, ali pre svega studentima na njihovom izuzetnom doprinosu. Zahvalni smo im na trudu i entuzijazmu iskazanom tokom učešća u ovoj inicijativi, i radujemo se nastavku saradnje u korist generacija koje dolaze.