Program Mehanizma za informisanje učestvovao na konferenciji povodom obeležavanja 30 godina od osnivanja MKSJ

Mehanizam
Haag.
Program Mehanizma za informisanje učestvovao na konferenciji povodom obeležavanja 30 godina od osnivanja MKSJ

Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) učestvovao je 14. i 15. septembra 2023. na konferenciji u Sarajevu, BiH, pod nazivom 30 godina od osnivanja MKSJ – nasleđe i izazovi, u organizaciji Udruženja "Pokret Majke enklava Srebrenice i Žepe“ i Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

Za vreme konferencije, PMI je preduzeo niz aktivnosti kojima je predstavio značaj svog angažmana u očuvanju nasleđa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), predstavljajući javnosti svoj rad zasnovan na sudski utvrđenim činjenicama o zločinima počinjenim u regionu bivše Jugoslavije tokom sukoba devedesetih, ali i komunicirajući direktno sa predstavnicima zajednica pogođenih sukobima.

PMI je tokom oba dana konferencije organizovao prateći program tokom kojeg je predstavio različite segmente svoje delatnosti i njihov uticaj na zajednice pogođene sukobima. Video producentkinja PMI Nataša Damnjanović i istraživač PMI Nemanja Stjepanović predstavili su video produkciju i angažman Programa na društvanim mrežama. Koordinatorka PMI za rad sa mladima Anisa Sućeska predstavila je deo rada Programa koji se odnosi na mlade.

PMI je, takođe, prvog dana tokom večere studentima iz regiona koji su gostovali na konferenciji predstavio inovativne metode svog pristupa radu sa mladima. Bila je to jedinstvena prilika za upoznavanje sa mladima iz regiona, razgovor o značaju međunarodnog krivičnog prava i angažmana novih generacija u procesima pomirenja i izgradnje mira.

Drugog dana konferencije, koordinatorka PMI Rada Pejić-Sremac učestvovala je u panel diskusiji o značaju rada MKSJ i refliksijama tog rada na situaciju u regionu. Pored nje, na panelu su učestvovali: Elma Hašimbegović, direktorka Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine; Sanja Petrović Todosijević, viša naučna saradnica u Institutu za noviju istoriju Srbije i jedna od osnivačica Centra za jugoslovenske studije; i Denis Džidić, izvršni direktor Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine.

Učešće predstavnika PMI na konferenciji u Sarajevu deo je nastojanja da se podrže projekti i aktivnosti organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu bivše Jugoslavije.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na osnovu predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI finansijski podržava Evropska unija.