Ostvareni ciljevi utiru put izgradnji u Aruši

Mehanizam
Arusha
New premises Arusha

Ujedinjene nacije su danas potpisale sporazum s kompanijom Jandu Plumbers Ltd. o izgradnji nove zgrade Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) u Aruši.
 
Kompanija Jandu je odabrana posle rigoroznog procesa javnih nabavki koji je privukao veoma kvalifikovane ponuđače koji posluju u regionu. Kompanija Jandu juče je proslavila 50. godišnjicu rada kao privatna građevinska firma sa sedištem u Aruši, Tanzanija. Njihove građevine se mogu videti širom ovog grada, kao i na drugim lokacijama, i kreću se od umetničkih galerija do objekata s višestrukom namenom.
 
Očekuje se da izgradnja počne u najbližoj budućnosti i da će trajati 12 meseci.
 
Ranije tokom ovog meseca, ostvaren je još jedan ključni cilj na ovom projektu. Izgradnja pristupnog puta novom objektu je počela 6. februara, a uskoro će uslediti i priključci za vodu, električnu energiju i internet.
 
Pozdravljajući predstavnike vlasti Tanzanije okupljene na obeležavanju početka rada na pristupnom putu, sekretar MKSJ i pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, g. John Hocking, izrazio je svoju zahvalnost Vladi Tanzanije. “Ovaj pristupni put predstavlja još jedan konkretan primer privrženosti Tanzanije blagovremenom završetku ovog projekta, za koji sam siguran da će postati ne samo prepoznatljivo obeležje Aruše, već i simbol jačanja međunarodnog krivičnog pravosuđa u svetu”.
 
Izgradnju pristupnog puta i komunalno uređenje velikodušno je omogućila Vlada Tanzanije, koja je takođe poklonila i zemljište.
 
Za dodatne informacije posetite našu stranicu posvećenu izgradnji objekta u Aruši.