Generalni sekretar imenovao sudiju Claudiu Hoefer iz Nemačke za sudiju Mehanizma

Mehanizam
Haag
Generalna skupština Ujedinjenih UN Photo/Manuel Elias
Generalna skupština Ujedinjenih UN Photo/Manuel Elias

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija António Guterres imenovao je sudiju Claudiu Hoefer iz Nemačke na spisak sudija u pripravnosti Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), a imenovanje je stupilo na snagu  21. februara 2019.

Sudija Hoefer obavljala je dužnosti pravnog savetnika i višeg pravnog savetnika Sudskih veća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) preko 16 godina. Tokom vremena provedenog na MKSJ, sudija  Hoefer takođe je obavljala funkciju osobe zadužene za rodna pitanja, i u toj ulozi je, između ostalog, radila na većem razumevanju rodnih pitanja i unapređenju rodno osetljive radne atmosfere. Sudija Hoefer trenutno obavlja funkciju visokog državnog službenika u Ministarstvu finansija savezne države Baden-Wuerttemberg, Nemačka. Sudija Hoefer je prethodno radila kao viši istraživač pri Institutu Max Planck za strano i međunarodno krivično pravo u Freiburgu, Nemačka.

Sudija Hoefer je imenovana nakon što je sudija Christoph Flügge iz Nemačke podneo ostavku 7. januara 2019, i obavljaće dužnost sudije do kraja mandata sudije Flüggea.

U skladu sa svojim Statutom, Mehanizam ima spisak od 25 nezavisnih sudija u pripravnosti koji opslužuju oba ogranka Mehanizma.