Generalni sekretar UN-a ponovo imenovao sudiju Carmela Agiusa za predsjednika Mehanizma i obnovio mandate sudija Mehanizma

Mehanizam
Arusha, Haag
Predsednik Carmel Agius
Predsednik Carmel Agius

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija António Guterres imenovao je sudiju Carmela Agiusa za drugi mandat na funkciji predsjednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), u periodu od 1. jula 2020. do 30. juna 2022.

Predsjednik Agius je na funkciji predsjednika Mehanizma od 19. januara 2019., pošto je prethodno bio sudija Mehanizma od početka njegovog rada 2012. Takođe je bio sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) tokom šesnaest godina od 2001. i služio je kao njegov potpredsjednik od novembra 2011. do novembra 2015., te i kao posljednji predsjednik tog suda od novembra 2015. do decembra 2017. Pored toga, bio je sudija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) od 2009. do okončanja rada tog suda 2015.

Generalni sekretar takođe je ponovo imenovao ostale 24 sudije na sudskom spisku Mehanizma za mandat od dvije godine, od 1. jula 2020. do 30.  juna 2022.