Sudija Theodor Meron imenovan za predsednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

Predsednik
Haag
Judge Theodor Meron
Judge Theodor Meron

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Theodora Merona za predsednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove na četvorogodišnji mandat koji počinje 1. marta 2012.

Sudija Meron je od novembra 2011. na položaju predsednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. On će nastaviti da obavlja tu funkciju istovremeno s dužnostima predsednika Rezidualnog mehanizma.

Predsednik Meron je izjavio da je počastvovan poverenjem koje su mu ukazali generalni sekretar Ujedinjenih nacija i Savet bezbednosti i zadovoljan je što će moči da nastavi rad na obezbeđivanju pozivanja na odgovornost za zločine u skladu s međunarodnim pravom i standardima pravičnog pravosudnog procesa.