Pretres po žalbi u predmetu Šešelj biće održan 13. decembra 2017.

Mehanizam
Haag
Vojislav Šešelj
Vojislav Šešelj

Pretres po žalbi u postupku protiv Vojislava Šešelja zakazan je za sredu, 13. decembar 2017. godine, u 13:00 časova, u skladu s Nalogom o rasporedu koji je izdalo Žalbeno veće Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizam ili MMKS).

Pretres će početi uvodnim izlaganjem predsedavajućeg sudije, nakon čega će uslediti usmena argumentacija Tužilaštva i Šešelja u vezi sa žalbom, u slučaju da Šešelj prisustvuje pretresu. Branilac u pripravnosti je već imenovan kako bi se obezbedilo da Šešeljeva proceduralna prava budu poštovana, u slučaju da on odluči da ne prisustvuje pretresu.

Zainteresovani predstavnici sredstava javnog informisanja treba da pošalju e-mail na adresu mict-press@un.org do petka, 8. decembra 2017, u 17:00 časova, koji uključuje naziv medijske kuće, i imena i prezimena, broj pasoša i kontakt podatke svih novinara, snimatelja ili drugog tehničkog osoblja koje želi da prisustvuje pretresu. Predstavnici sredstava javnog informisanja će biti obavešteni o statusu njihovog zahteva putem e-maila.

Ostali zainteresovani, uključujući predstavnike diplomatskog kora, treba da pošalju e-mail na adresu mict-external-relations@un.org za više informacija o relevantnim procedurama.

Proceduralni kontekst

Pretresno veće III Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je 31. marta 2016. Šešelja oslobodilo krivice po svih devet tačaka Optužnice kojom su mu stavljani na teret zločini protiv čovečnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja. Optužnicom se navodi da je Šešelj, između ostalog, počinio ove zločine uključujući i kroz  učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj prisilno uklanjanje većine nesrpskog stanovništva iz delova Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine u Srbiji.

Tužilaštvo je 2. maja 2016. godine Mehanizmu podnelo svoju najavu žalbe na Presudu Pretresnog veća MKSJ. U skladu s članom 2(2) Prelaznih odredbi, Mehanizam je nadležan za žalbene postupke proistekle iz predmeta vođenih pred MKSJ za koje je najava žalbe podnesena 1. jula 2013. ili nakon tog datuma.

Za dodatne informacije molimo vas da stupite u kontakt sa:

Helenom Eggleston, portparolom Sekretarijata i Sudskih veća (ogranak u Hagu) na +31 (0)6 1192 3743 ili +31 70 512 5691;
Službom za odnose s javnošću MMKS na +31 (70) 512 5549 ili na e-mail mict-press@un.org.

Postupke u sudnicama možete pratiti na  vebsajtu Mehanizma sa 30 minuta odgode.