Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS ili Mehanizam) danas je pokrenuo online stranicu posvećenu “Zbirci dokaza Tužilaštva”, jedinstvenoj riznici dokaznih materijala koje je Tužilaštvo prikupilo tokom istraga zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi.

Deo prikupljenih dokaza korišten je za izvođenje argumentacije Tužilaštva u predmetima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu (MKSR) i Mehanizmom, čime je postao deo njihovih sudskih spisa.

Značajan deo tog materijala, međutim, i dalje je pod isključivom nadležnošću Tužilaštva i nije, u ovom trenutku, deo Arhive MMKS-a.

Zbirku dokaza Tužilaštva i dalje aktivno koristi Tužilaštvo u postupcima koji se vode pred MKSJ i MMKS, kao i u pružanju podrške nacionalnim vlastima koje žele da vode suđenja pred svojim sudovima.