Predstavljanje “Zbirke dokaza Tužilaštva"

Mehanizam
Arusha, Haag
Predstavljanje “Zbirke dokaza Tužilaštva"
Predstavljanje “Zbirke dokaza Tužilaštva"

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS ili Mehanizam) danas je pokrenuo online stranicu posvećenu “Zbirci dokaza Tužilaštva”, jedinstvenoj riznici dokaznih materijala koje je Tužilaštvo prikupilo tokom istraga zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi.

Deo prikupljenih dokaza korišten je za izvođenje argumentacije Tužilaštva u predmetima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu (MKSR) i Mehanizmom, čime je postao deo njihovih sudskih spisa.

Značajan deo tog materijala, međutim, i dalje je pod isključivom nadležnošću Tužilaštva i nije, u ovom trenutku, deo Arhive MMKS-a.

Zbirku dokaza Tužilaštva i dalje aktivno koristi Tužilaštvo u postupcima koji se vode pred MKSJ i MMKS, kao i u pružanju podrške nacionalnim vlastima koje žele da vode suđenja pred svojim sudovima.