Predsjednik Agius se sastao sa predsjednikom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

Predsednik
New York
Sudija Carmel Agius i Ambasador Abdulla Shahid
Sudija Carmel Agius i Ambasador Abdulla Shahid

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam), sudija Carmel Agius, sastao se danas sa predsjedavajućim sedamdeset šestog zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, njegovom ekselencijom, ambasadorom Republike Maldivi, Abdullaom Shahidom, u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Predsjednik Agius je na samom početku čestitao predsjedniku Shahidu na nedavnom izboru za predsjednika Generalne skupštine i poželio mu uspješan mandat. Zatim je podnio izvještaj njegovoj ekselenciji o sadašnjim aktivnostima i prioritetima Mehanizma, uključujući sudske aktivnosti oba ogranka. Predsjednik Agius je naglasio da Mehanizam brzo napreduje ka završetku sudskih predmeta kojima se trenutno bavi, pošto je u prvoj polovini ove godine izrekao tri ključne presude. Stoga Mehanizam sada pred sobom ima manji broj žalbenih postupaka i jedan predmet koji je u fazi pripreme za suđenje.

Predsjednik Agius je u nastavku istakao značaj saradnje država članica sa Mehanizmom, naročito po pitanju hapšenja preostalih šest bjegunaca za koje je optužnice izdao Međunarodni krivični sud za Ruandu. Govoreći o saradnji država članica, predsjednik Agius je također izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da Republika Srbija nije ispunila svoju međunarodnu obavezu da postupi po međunarodnom nalogu za hapšenje dvije osobe optužene da su uticale na svjedoke. On je zatim naglasio da nepoštivanje obaveza koje države članice imaju na osnovu Povelje Ujedinjenih nacija može imati negativan uticaj na vladavinu prava u širem smislu.

Predsjednik Agius je na kraju pohvalio viziju predsjednika Shahida o “predsjedništvu nade”, dodajući da on ima iste težnje i da Mehanizam zaista dokazuje do koje mjere vizija može postati stvarnost kada države međusobno sarađuju da bi postigle zajednički cilj.

Predsjednik Shahid je, sa svoje strane, predsjedniku Agiusu poželio toplu dobrodošlicu i odao mu priznanje za rad i rezultate koje je Mehanizam postigao u teškim uslovima, između ostalog tokom pandemije COVID-19 koja još uvijek traje.

Predsjednik Agius će u Njujorku podnijeti deveti Godišnji izvještaj Mehanizma Generalnoj skupštini u srijedu, 20. oktobra 2021.