Poziv za prijave za upis na spisak branilaca

Sekretarijat
Arusha, Haag
IRMCT blue banner

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (“Mehanizam”) poziva kvalifikovane kandidate za upis na spisak branilaca koji ispunjavaju uslove za dodeljivanje osumnjičenim ili optuženima koji nemaju sredstava da plate branioca, u skladu s pravilom 43 Pravilnika o postupku i dokazima (“Pravilnik”). Mehanizam je posebno zainteresovan za kandidate koji su na raspolaganju odmah i ispunjavaju uslove za imenovanje za “dežurnog branioca” nekog osumnjičenog ili optuženog u skladu s pravilom 43(C) Pravilnika (“Spisak dežurnih branilaca”).

Zainteresovani koji se nalaze na razumnoj udaljenosti od ogranka Mehanizma u Arushi, Ujedinjena Republika Tanzanija, se posebno podstiču da se prijave. 

Kvalifikovani branioci koji podnose prijavu za upis na spisak u skladu s pravilom 43 treba da ispunjavaju uslove navedene u pravilima 42 i 43 Pravilnika, i treba da podnesu detaljno popunjen obrazac za prijavu Sekretarijatu Mehanizma.

Obrazac za prijavu, kao i sve informacije o potrebnim kvalifikacijama, postupku prijavljivanja i svim drugim pitanjima u vezi s odbranom dostupni su na vebsajtu Mehanizma na adresi strane Odbrane. Ukoliko su zainteresovanim braniocima potrebne dodatne informacije i uputstva u vezi s postupkom prijavljivanja, mogu stupiti u kontakt sa Službom za pravnu pomoć i pitanja odbrane putem e-maila MICTDefence@un.org.