Početak suđenja Stanišiću i Simatoviću 13. juna 2017 – počeo proces izdavanja akreditacija

Mehanizam
Haag
Franko Simatović i Jovica Stanišić
Franko Simatović i Jovica Stanišić

Procedura izdavanja akreditacija za predstavnike sredstava informisanja koji žele da prisustvuju početku suđenja u postupku protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, zakazanom za utorak 13. juna 2017. u 11:30 časova, u sudnici I Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS ili Mehanizam), sada je započeta.  

Zahtevi za akreditaciju se primaju za prvi dan suđenja tokom kojeg će tužilaštvo izneti svoju uvodnu reč.

Zbog ograničenog broja mesta, svi predstavnici sredstava javnog informisanja koji žele da uđu u zgradu suda tog dana moraju do petka, 9. juna 2017, u 12:00 časova emailom na mict-press@un.org podneti zahtev za akreditaciju, u kom će navesti:

  • puno ime i prezime, funkciju, broj pasoša i kontakt detalje svih članova ekipe (novinar, fotograf, snimatelj, itd.) koji žele prisustvovati suđenju;
  • naziv i vrstu medijske kuće (TV, radio, dnevne novine, magazin, itd.).

Ostali predstavnici javnosti, uključujući predstavnike diplomatskog kora, koji žele da prisustvuju početku suđenja, treba da pošalju email na kralt.icty@un.org kako bi se informisali o proceduri i raspoloživim mestima.

Podaci o predmetu

Operativna optužnica u postupku protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića podnesena je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) 10. jula 2008. i važi kao operativna optužnica u ponovljenom suđenju pred Mehanizmom.

U optužnici se navodi da su Stanišić i Simatović, visoko rangirani zvaničnici Službe državne bezbednosti (DB) Srbije, bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata (UZP) koji je imao za cilj prisilno i trajno uklanjanje većine nesrpskog stanovništva sa velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (BiH) počinjenjem zločina progona, ubistva, deportacija i nehumanih dela. Prema navodima optužnice, Stanišić i Simatović, delujući pojedinačno i/ili u dogovoru s drugim učesnicima UZP, učestvovali su u UZP tako što su formirali, finansirali i snabdevali specijalne jedinice DB Srbije koje su učestvovale u u činjenju zločina u Hrvatskoj i BiH u periodu od 1. avgusta 1991. do 31. decembra 1995. Godine i pružali im podršku.

Dana 30. maja 2013, Pretresno veće I MKSJ je većinom glasova zaključilo da Stanišić i Simatović nisu odgovorni za počinjenje zločina koji im se stavljaju na teret i oslobodilo ih svih optužbi, te naložilo da odmah budu pušteni na slobodu. Tužilaštvo je 28. juna 2013. podnelo najavu žalbe na prvostepenu presudu MKSJ. Žalbeno veće MKSJ je 15. decembra 2015. poništilo oslobađajuću presudu i naložilo da se Stanišiću i Simatoviću sudi ponovo po svim tačkama optužnice u skladu s pravilom 117(C) Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ. Obojica optuženih su se 18. decembra 2015. pojavili pred Mehanizmom i izjasnili se da nisu krivi.

Mehanizam je nadležan za ponovljena suđenja koja su naložena u predmetima MKSR i MKSJ na datume početka rada ova dva ogranka Mehanizma ili nakon tih datuma. Ovo je prvo ponovljeno suđenje pred Mehanizmom.

Za više informacija konkaktirajte:

Helenu Eggleston, potparola Sekretarijata i Sudskih veća (ogranak u Hagu) na +31 (0)6 1192 3743 ili +31 70 512 5691;
Službu za odnose s javnošću na +31 (70) 512 5549 ili emailom na mict-press@un.org.

Postupke u sudnici možete pratiti s odgodom od 30 minuta na websiteu Mehanizma.