Početak suđenja Stanišiću i Simatoviću - praktične informacije za medije

Početak suđenja u predmetu Stanišić i Simatović pred ogrankom u Hagu Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS ili Mehanizam) zakazan je za utorak 13. juna 2017. u 11:30 časova u sudnici I, uvodnom reči tužilaštva.

Akreditacija medija

Proces akreditacije novinara je sada okončan.

Lista akreditovanih novinara s pristupom zgradi MKSJ/MMKS i galeriji za javnost sudnice I

 • Aleksandar Furtula AP
 • Branimir Farkaš HRT
 • Charlotte van Ouwerkerk AFP
 • David Morales Urbaneja Efe
 • Dejan Jovanović RTRS
 • Jan Hennop AFP
 • Michael Corder AP
 • Michael Kooren ANP, AP, Reuters
 • Miloš Milić RTS
 • Mirko Klarin Sense
 • Sophie Mignon AFP
 • Stephanie Maupas Le Monde
 • Svebor Kranjc Reuters
 • Thomas Verfuss Journalists for Justice
 • Vitaly Chugin TASS

Naglašavamo da uobičajene propusnice Tribunala NEĆE važiti za ulaz u zgradu MMKS/MKSJ na dan početka suđenja. Pristup zgradi biće omogućen isključivo akreditovanim predstavnicima sredstava javnog informisanja. 

Novinari koji ne dobiju propusnice za sudnicu mogu pratiti suđenje na ekranima u auli Suda s odgodom od 30 minuta. U auli će biti obezbeđeni radni stolovi, priključci za elekričnu energiju i bežična internet veza. Novinari koji žele da se priključe na prenos iz aule treba da ponesu kompatibilnu opremu. Suđenje će se prenositi samo na engleskom jeziku, ali će se audio zapis moći snimati na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Novinari treba da preuzmu svoje akreditacije u ponedeljak, 12. juna 2017. od 10:00 do 16:00 časova, na kapiji ispred glavnog ulaza u zgradu Suda.

Snimanje unutar zgrade MMKS/MKSJ

U zgradi MMKS/MKSJ nije dozvoljeno snimanje. Snimanje sudskih postupaka vrši MMKS. Audio-vizuelni prenos će biti dostupan s odgodom od 30 minuta.

Reportažna vozila

U blizini zgrade Suda dostupan je ograničen prostor za reportažna kola. Mehanizam ne izdaje akreditacije za reportažna kola, pa mesta zauzimaju oni koji prvi dođu do njih. Gradske vlasti će tražiti da se uklone vozila parkirana na prostoru koji za to nije predviđen.

Na raspolaganju će biti ograničen broj priključaka za audio i video prenos. Međutim, medijske kuće se moraju pobrinuti za adekvatne kablove i opskrbu električnom energijom.

Bezbednosne procedure

Glavni ulaz

Sva lica koja ulaze u zgradu podvrgavaju se bezbednosnoj proveri. Onima koji se ne budu u potpunosti pridržavali uputstava službenika obezbeđenja MMKS/MKSJ neće biti dozvoljen ulaz u zgradu Suda. Svi predstavnici sredstava informisanja moraju na ulazu pokazati akreditaciju, važeću novinarsku iskaznicu i važeći pasoš (ili identifikacijsku ispravu) s fotografijom.

Pristup auli Suda

Lica koja imaju akreditaciju za pristup auli MMKS/MKSJ moraju ostati u tom delu zgrade i neće im biti dozvoljen pristup javnoj galeriji sudnice.

Pristup javnoj galeriji

Nakon što se nađu u zgradi Suda, lica kojima su odobrene propusnice za pristup galeriji sudnice za javnost moraju proći dodatnu bezbednosnu proveru. Sa sobom moraju imati akreditaciju za pristup zgradi i akreditaciju za pristup galeriji za javnost. Na galeriju sudnice za javnost nije dopušteno unošenje nikakve elektronske opreme. Molimo vas da ne nosite mobilne telefone, kamere i slične elektronske naprave. 

Ti predmeti se mogu ostaviti u pretincima obezbeđenja MMKS-MKSJ na glavnom ulazu Suda. Ukoliko koristite pretince MMKS/MKSj, planirajte dodatno vreme kako biste odložili svoje stvari. Takođe podsećamo da Mehanizam nije odgovoran za gubitak ili oštećenje predmeta ili opreme.

Sudske formalnosti

Predsedavajući sudija je odgovoran za dostojanstvo i doličnost sudskog postupka i u svakom trenutku može naložiti da se neko lice udalji s galerije za javnost. Ulazak sudija u sudnicu najavljuje sudski poslužitelj koji će od prisutnih zatražiti da ustanu. Svi prisutni će ustati i ostati na nogama dok sudije ne zauzmu svoja mesta. Slična procedura se ponavlja po završetku pretresa, odnosno svakom prekidu u postupku. Posetioci treba da ostanu na nogama sve dok sudije ne izađu iz sudnice.

Za više informacija stupite u kontakt sa:

Službom za odnose s javnošću MMKS
Tel: +31 70 512 5691; 512-5549
ili email mict-press@un.org

Potparolom MMKS – Helenom Eggleston
Tel: +31 70 512 5691; +31 6 11 92 37 43
ili email egglestonh@un.org