Obraćanje predsjednika Merona na komemoraciji u Srebrenici

Predsednik
Haag
Sudija Theodor Meron

U okviru komemoracije održane povodom 21. godišnjice genocida u Srebrenici, predsjednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron, odao je počast žrtvama i obratio se prisutnima u Memorijalnom centru u Potočarima u Bosni i Hercegovini.

U svom obraćanju predsjednik Meron je govorio o snazi pamćenja i prisjetio se riječi Elija Wiesela, velikog zagovornika ljudskih prava i preživjelog Holokausta, koji je preminuo prije nešto više od sedmice dana. Wiesel, rekao je predsjednik Meron, cijeli se život borio protiv nepravde i ravnodušnosti, i smatrao pamćenje “svetom dužnošću svih ljudi dobre volje”.

Mi koji smo se ovdje okupili odajući svečanu poštu očevima i muževima, braći i sinovima, kao i svim drugim žrtvama stravičnih događaja u Srebrenici, odajemo počast ne samo hiljadama pojedinaca koji su bili iskreno voljeni, a koji su na tragičan način izgubljeni” izjavio je predsjednik Meron. “Vraćajući se na ovo mjesto iz godine u godinu, na ovo strašno more mramora i sjećanja, mi takođe gradimo izuzetan spomenik pamćenju i ispunjavamo temeljnu dužnost o kojoj je govorio Wiesel”, dodao je.

Predsjednik je napomenuo i da sudovi poput Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i MMKS‑a takođe mogu imati presudnu ulogu u očuvanju pamćenja o najstrašnijim zločinima, poput onih počinjenih u Srebrenici u julu 1995. godine. Ti sudovi stvaraju zapis bez presedana o događajima, a kroz svoje postupke i odluke doprinose očuvanju pamćenja.

Završavajući svoje obraćanje, predsjednik je odao poštu svima koji su učinili toliko mnogo kako bi se očuvalo pamćenje o genocidu i njihovim naporima “da se otvoreno govori protiv ravnodušnosti i poricanja i da se učini sve kako bi se osiguralo da buduće generacije uče iz naše stravične prošlosti i da je nikada više ne ponove”.