Obeležavanje 20. godišnjice rada i predstavljanje novog vebsajta MKSR u Hagu

Mehanizam
Haag
Obraćanje Nj. E. Jean Pierre Karabarange, ambasadora Ruande
Obraćanje Nj. E. Jean Pierre Karabarange, ambasadora Ruande

Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR) danas je u Hagu obeležio dvadesetu godišnjicu svog rada i predstavio novi vebsajt posvećen svom nasleđu. Ovaj skup je održan u auli Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), suda s kojim je u sestrinskom odnosu, u kome su takođe smeštene prostorije Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS).

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnovao je MKSR 8. novembra 1994. godine, nakon genocida počinjenog u Ruandi, i sada se očekuje da ova institucija okonča svoj mandat tokom 2015. godine. Od 1. jula 2012. godine, u skladu s Rezolucijom 1966 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Mehanizam je preuzeo rezidualne funkcije MKSR, među kojima su sprovođenje kazni MKSR i eventualna suđenja optuženima koji su u bekstvu. Mehanizam je odgovoran za vođenje i očuvanje obimne arhive MKSR, kao i za očuvanje njegovog nasleđa nakon što MKSR zatvori vrata.

Proslavi dvadesete godišnjice su prisustvovali predsednik MKSR, sudija Vagn Joensen, tužilac MKSR i MMKS, Hassan B. Jallow, potpredsednik MKSJ sudija Carmel Agius i zamjenica sekretara MKSJ-a Kate Mackintosh, koji su se obratili grupi od preko sto uzvanica, među kojima je bilo zvaničnika i predstavnika vlada i međunarodnih organizacija sa sedištem u Hagu.

Govoreći na ovom skupu o radu i dostignućima MKSR tokom proteklih dvadeset godina, predsednik MKSR, sudija Vagn Joensen, napomenuo je “da je važno, iako se MKSR približava kraju svog rada, da se nikada ne zaboravi da će se potraga za pravdom nastaviti i nakon zatvaranja MKSR kroz Mehanizam za međunarodne krivične sudove, koji će nastaviti ogromne napore koje su Ujedinjene nacije pokrenule pre dvadeset godina’.

Osvrćući se na nasleđe MKSR, potpredsednik MKSJ, sudija Carmel Agius, izjavio je da je ‘MKSR imao važnu ulogu u utiranju puta za druge međunarodne sudove i jačanju globalnog sistema međunarodnog krivičnog pravosuđa’.

Osim toga, predstavljen je novi vebsajt MKSR i prikazan kratak snimak, koji se nalazi na vebsajtu, koji prikazuje dramatične događaje koji su doveli do osnivanja MKSR. Time što omogućuje pristup informacijama o radu MSKR, novi vebsajt ima ključnu ulogu u očuvanju njegovog nasleđa.

Ovaj skup u Hagu deo je niza manifestacija održanih u Aruši, Tanzanija, Kigaliju, u Ruandi, i Njujorku tokom novembra i decembra ove godine kojima je obeležena dvadeseta godišnjica rada MKSR.