Mehanizam preuzeo nadležnost nad arhivom i dokumentacionim centrima u ogranku u Arushi

Mehanizam
Arusha
Sekretar MKSR Bongani Majola, predsednik MKSR, sudija Vagn Joensen, tužilac MMKS i MKSR, Hassan B. Jallow, Samuel Akorimo (koji predstavlja sekretara MKSJ i MMKS Johna Hockinga) i Karen Johnson (koja predstavlja predsednika MKSJ i MMKS sudiju Theodora Merona).
Sekretar MKSR Bongani Majola, predsednik MKSR, sudija Vagn Joensen, tužilac MMKS i MKSR, Hassan B. Jallow, Samuel Akorimo (koji predstavlja sekretara MKSJ i MMKS Johna Hockinga) i Karen Johnson (koja predstavlja predsednika MKSJ i MMKS sudiju Theodora Merona).

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam ili MMKS) preuzeo je u utorak, 17. septembra 2013. od Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) nadležnost nad 370 linijskih metara dokumenata i nad dva privremena dokumentaciona centra. MKSR nastavlja da priprema treći privremeni centar za čuvanje dokumenata čiji završetak se uskoro očekuje.

Ova dva centra, koji se nalaze pri Međunarodnom konferencijskom centru u Arushi (AICC), na površini od 175 kvadratnih metara, projektovana su tako da uslovi skladištenja materijala ispunjavaju utvrđene minimalne preduslove za očuvanje dokumenata. Ove centre će Služba Mehanizma za arhiviranje i dokumenataciju koristiti za skladištenje arhiva i spisa MKSR koji prelaze u nadležnost Mehanizma, koji će, u skladu s članom 27 svog Statuta, biti odgovoran za vođenje arhive MKSR, uključujući njeno čuvanje i omogućavanje pristupa.

Na ceremoniji primopredaje govorili su predsednik MKSR Vagn Joensen, sekretar MKSR Bongani Majola, tužilac MMKS i MKSR Hassan B. Jallow te gospođa Karen Johnson, koja je predstavljala predsednika Mehanizma, i gospodin Samuel Akorim,o koji je predstavljao sekretara Mehanizma. Govornici su naglasili da će arhiv, koji predstavlja jedan od ključnih elemenata nasleđa MKSR, nastaviti da igra važnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti i unapređenju međunarodnog krivičnog pravosuđa. Napomenuto je da je Arhiv MKSR 2005. godine ušao u uži izbor za dodeljivanje nagrade Jikji UNESKO-vog programa ‘Memory of the World’. Govornici su čestitali osoblju obe institucije na predanom radu i posvećenosti pronalaženju odgovarajućih uslova skladištenja za kontinuitet čuvanja ovih spisa. Ceremonija je završena obilaskom ova dva privremena dokumentaciona centra za čiji rad je Služba Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju, koja će ih koristiti, prethodno potvrdila da ispunjavaju utvrđene građevinske, bezbednosne i ekološke uslove.

Do dana primopredaje, 370 linijskih metara dokumenata, u preko 1.100 kutija prosleđeno je od strane MKSR i sada su u punoj nadležnosti Službe Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju. Ovi spisi sadrže više od 10.000 video traka i preko milion stranica dokumenata, uključujući sudske spise i administrativne dokumente. MKSR i Mehanizam će nastaviti saradnju u prenošenju nadležnosti nad dokumentacijom dugoročne i trajne važnosti koja će biti čuvana u privremenim dokumentacionim centrima u zgradi AICC do završetka izgradnje objekta Mehanizma u Arushi. Prema trenutnim procenama, očekuje se da će to biti tokom 2016. godine.