Mehanizam domaćin sastanka stručnjaka za upravljanje informacijama u okviru obilježavanja Međunarodnog dana arhiva 2018.

Mehanizam
Haag
Mehanizam domaćin sastanka stručnjaka za upravljanje informacijama u okviru obilježavanja Međunarodnog dana arhiva 2018.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) danas je bio domaćin sastanka  40 predstavnika menadžera informacija u međunarodnim organizacijama (Information Managers in International Organizations, IMIO) u prostorijama svog ogranka u Haagu. Sastanak je organizovan u okviru obilježavanja Međunarodnog dana arhiva 2018.

Promovišući ovogodišnju temu Međunarodnog dana arhiva “Arhive: upravljanje, pamćenje i naslijeđe”, koja naglašava značaj očuvanja spisa i kao ključni aspekt solidne i pouzdane administracije i kao dio dokumentarnog naslijeđa neke organizacije, sastanak grupe IMIO bio je usmjeren na razmjenu znanja i iskustva i unapređenje najbolje prakse u upravljanju informacijama u relevantnim organizacijama.

Mehanizmu je povjeren mandat da očuva, vodi i čini dostupnim arhive Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i arhive Mehanizma.

IMIO je stručna grupa koja okuplja menadžere informacija, dokumentacije i dokaznog materijala, arhivare i bibliotekare zaposlene u evropskim i drugim međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Haagu i okolini, uključujući, između ostalog, Međunarodni krivični sud, Organizaciju za zabranu hemijskog oružja, Europol, Specijalni sud za Liban i Specijalizovana vijeća Kosova.