Mehanizam danas objavio video “Upoznajte Mehanizam”

Mehanizam
Arusha, Haag
IRMCT blue banner

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) danas je objavio kratki informativni video pod nazivom “Upoznajte Mehanizam”. Video daje pregled osnivanja, mandata i funkcija Mehanizma.

Kao nasljednik Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Mehanizam ima mandat da obavlja više rezidualnih funkcija preuzetih od ta dva Međunarodna suda, kao i da okonča sudske postupke proistekle iz predmeta pred MKSR-om i MKSJ-om. “Upoznajte Mehanizam” ističe neke od ključnih aspekata obaveza i aktivnosti Mehanizma.

Video je dostupan na engleskom, francuskom, bosanskom/hrvatskom/srpskom i kinyarwanda jeziku i predstavlja dio kontinuiranih napora Mehanizma da unaprijedi svijest o njegovoj ulozi i radu.