Jedan kilometar spisa MKSR prosleđen Službi Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju

Mehanizam
Arusha
Jedan kilometar spisa MKSR prosleđen Službi Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju

Završetkom 96. primopredaje spisa Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) Mehanizmu za međunarodne krivične sudove (MMKS), Služba Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju sada ima pohranjeno više od 1.000 linijskih metara spisa arhiva MKSR.

Linijski metri opisuju količinu prostora na policama potrebnog za pohranjivanje dokumentarnih spisa, i predstavljaju standardnu jedinicu koja se koristi za utvrđivanje količine spisa o kojima se stara neka institucija za arhiviranje.

Nakon što je pređena granica od jednog kilometra, Služba Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju sada je u posedu 62% svih spisa MKSR koje treba da preuzme u svoju nadležnost. Osim što sadrže više od pet miliona stranica papira, do sada prosleđeni spisi uključuju i više od 25.000 audio-vizuelnih snimaka istorijskih pravosudnih postupaka, 125 predmeta velikog formata i četiri artefakta.

Ovaj proces prosleđivanja, koji je počeo u septembru 2013, obavlja se predviđenom dinamikom i trebalo bi da bude okončan krajem 2015. godine. Rigorozne procedure koje se primenjuju prilikom primopredaje, koje uključuju blisku saradnju MKSR i Službe Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju, obezbeđuju da spisi ostanu bezbedno pohranjeni i pripremljeni tako da im javnost ima pristup. Početkom 2016. ova kolekcija će biti prebačena u  novi objekat MRMKS. Zgrada arhiva u novom objektu će ispunjavati međunarodne standarde, a imaće i sobu za istraživače kojoj će javnost imati pristup, u kojoj će korisnici moći da koriste arhivski materijal.

Za dodatne informacije posetite našu stranicu posvećenu arhivima.