Predsjednikova izjava povodom Dana međunarodnog krivičnog pravosuđa

Predsednik
Haag
Predsednik Theodor Meron
Predsednik Theodor Meron

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, sudija Theodor Meron, dao je danas sljedeću izjavu:

Prije skoro dva mjeseca, na dvadesetu godišnjicu usvajanja Rimskog statuta, imao sam priliku da izrazim duboko poštovanje prema vrijednostima i ciljevima utjelovljenim u tom Statutu. Danas želim iskoristiti priliku da ponovo izrazim trajnu podršku Rimskom statutu i sistemu koji je na osnovu njega stvoren.

Sistem stvoren u Rimu odražava načelo da okončanje nekažnjivosti za teška kršenja međunarodnog prava predstavlja univerzalni imperativ i da je angažovanje država od ključnog značaja za ostvarenje tog cilja. Naša sposobnost ba obezbijedimo pozivanje na odgovornost za te zločine—koji spadaju među najgnusnije zločine koji se mogu zamisliti—zavisi od dostupnosti nacionalnih i međunarodnih pravosudnih mehanizama koji se pridržavaju fundamentalnih pretpostavki vladavine prava, uključujući obezbjeđivanje fundamentalne pravičnosti i nezavisnog i nepristranog sudstva, slobodnog od političkog uplitanja. Međunarodni krivični sud, koji čini sastavni dio sistema stvorenog u Rimu, predstavlja ključni primjer takvog mehanizma.

Sposobnost MKS-a da zauzvrat sprovodi svoj ključni mandat ovisi o podršci i saradnji država. U vrijeme kada se sam Sud i sistem stvoren u Rimu i dalje suočavaju s izazovima i kada je poštovanje načela nezavisnosti pravosuđa i dalje od suštinske važnosti, želim zastati i pozdraviti sudije i rukovodstvo MKS-a i sve mnoge druge na Sudu i u državama širom svijeta koji—svojom upornošću, otpornošću i posvijećenošću načelima naše zajedničke humanosti utjelovljenim u Rimskom statutu—pomažu naše približavanje fundamentalnom cilju, a to je da se stane na put nekažnjivosti za teška kršenja međunarodnog prava.”