Hartmannovoj odobreno prevremeno puštanje na slobodu

Predsednik
Haag
Florence Hartmann
Florence Hartmann

Predsednik Mehanizma danas je doneo odluku po "Hitnom zahtevu predsedniku MMKS da Florence Hartmann odobri prevremeno puštanje na slobodu", koji je sačinjen 25. marta 2016, a predsedniku Mehanizma dostavljen 29. marta 2016. Gđi Hartmann je odobreno prevremeno puštanje na slobodu, a odluka stupa na snagu čim to praktično bude moguće.
 
Razmatrajući da li gđi Hartmann treba odobriti prevremeno puštanje na slobodu, predsednik je uzeo u obzir njeno primerno vladanje u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija i činjenicu da je odslužila više od dve trećine kazne koja joj je izrečena, što sve ide u prilog njenom prevremenom puštanju na slobodu. On se, u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Mehanizma, takođe konsultovao s većinom sudija veća koje joj je izreklo osuđujuću presudu, koje su sudije Mehanizma. 
 
U svojoj odluci kojom je odobrio prevremeno puštanje na slobodu, predsednik je uzeo u obzir zaseban prigovor koji je uložila gđa Hartmann u vezi s uslovima njenog pritvora u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija. U zasebnoj odluci, koja je u celosti priključena odluci o prevremenom puštanju na slobodu, predsednik Meron je zaključio da je prigovor neosnovan.
 
Odluka predsednika na engleskom jeziku se nalazi u prilogu.