Predsednik Mehanizma danas je doneo odluku po "Hitnom zahtevu predsedniku MMKS da Florence Hartmann odobri prevremeno puštanje na slobodu", koji je sačinjen 25. marta 2016, a predsedniku Mehanizma dostavljen 29. marta 2016. Gđi Hartmann je odobreno prevremeno puštanje na slobodu, a odluka stupa na snagu čim to praktično bude moguće.
 
Razmatrajući da li gđi Hartmann treba odobriti prevremeno puštanje na slobodu, predsednik je uzeo u obzir njeno primerno vladanje u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija i činjenicu da je odslužila više od dve trećine kazne koja joj je izrečena, što sve ide u prilog njenom prevremenom puštanju na slobodu. On se, u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Mehanizma, takođe konsultovao s većinom sudija veća koje joj je izreklo osuđujuću presudu, koje su sudije Mehanizma. 
 
U svojoj odluci kojom je odobrio prevremeno puštanje na slobodu, predsednik je uzeo u obzir zaseban prigovor koji je uložila gđa Hartmann u vezi s uslovima njenog pritvora u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija. U zasebnoj odluci, koja je u celosti priključena odluci o prevremenom puštanju na slobodu, predsednik Meron je zaključio da je prigovor neosnovan.
 
Odluka predsednika na engleskom jeziku se nalazi u prilogu.