Generalni sekretar UN-a ponovo je imenovao sudiju Theodora Merona za predsjednika Mehanizma i imenovao sudiju Carmela Agiusa za njegovog nasljednika, te obnovio mandate sudija Mehanizma

Mehanizam
Arusha, Haag
Sudija Carmel Agius
Sudija Carmel Agius

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Theodora Merona za novi mandat u svojstvu predsjednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), počevši od 1. jula 2018., koji ističe 18. januara 2019. Sudija Carmel Agius imenovan je za predsjednika Mehanizma s mandatom od 19. januara 2019. do 30. juna 2020.

Generalni sekretar takođe je ponovo imenovao 23 od 24 sudije Mehanizma koji su tražili ponovno imenovanje za novi, dvogodišnji mandat, koji počinje 1. jula 2018. a ističe 30. juna 2020. 

Od marta 2001., kada je bio izabran za sudiju Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), predsjednik Meron je bio sudija Žalbenog vijeća i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i MKSJ-a do zatvaranja oba ta međunarodna suda u decembru 2015., odnosno 2017. Takođe je u četiri mandata obavljao funkciju predsjednika MKSJ-a, a u dva prethodna mandata funkciju predsjednika Mehanizma.

Sudija Agius je sudija Mehanizma od njegovog osnivanja 2012. On je takođe bio sudija Pretresnog vijeća MKSJ-a od 2001. i sudija Žalbenog vijeća i MKSR-a i MKSJ-a od 2010. do zatvaranja tih međunarodnih sudova u decembru 2015., odnosno 2017. Sudija Agius je obavljao funkciju potpredsjednika MKSJ-a od novembra 2011. do novembra 2015. i funkciju predsjednika MKSJ-a od novembra 2015. do njegovog zatvaranja u decembru 2017.