Generalna skupština izabrala sudiju Mustaphu el Baaja iz Maroka za sudiju Mehanizma

Mehanizam
Haag
Generalna skupština Ujedinjenih UN Photo/Manuel Elias
Generalna skupština Ujedinjenih UN Photo/Manuel Elias

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u utorak, 15. januara 2018, izabrala sudiju Mustaphu el Baaja iz Maroka na spisak sudija u pripravnosti Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam).

Sudija el Baaj trenutno obavlja dužnost savetnika u Kasacionom sudu u Rabatu, Maroko. Sudija el Baaj takođe je obavljao dužnost zamenika državnog tužioca Maroka od 2008. godine, gostujućeg profesora na Pravnom fakultetu u Meknésu, Maroko, od 2004. godine, te prvog zamenika državnog tužioca u Osnovnom sudu u  Meknésu od 1996. godine.

Sudija el Baaj je izabran nakon što su nastala upražnjena mesta sudija u pripravnosti Mehanizma odlaskom sudije Bakonea Justice Molotoa iz Južnoafričke Republike i neproduženjem mandata sudije Aydina Sefa Akaya iz Turske. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 21. decembra 2018. izabrala sudiju Yusufa Aksara iz Turske sa spiska kandidata koji je dostavio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon nominacija država članica Ujedinjenih nacija.

U skladu sa svojim Statutom, Mehanizam ima spisak od 25 nezavisnih sudija u pripravnosti koji opslužuju oba ogranka Mehanizma.