Izricanje presude Pretresnog vijeća u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića zakazano za 30. juni 2021.: Otvoren postupak akreditacije

Mehanizam
Haag
Izricanje presude Pretresnog vijeća u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića

Pretresno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) zakazalo je izricanje presude u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića za srijedu, 30. juna 2021. u 15:00 sati, u sudnici Mehanizma u Haagu.

Otvoren je postupak akreditacije za predstavnike medija i druge zainteresovane koji žele prisustvovati izricanju presude Pretresnog vijeća.

Predstavnici medija koji tog dana žele da uđu u zgradu moraju zahtjev za akreditaciju podnijeti putem e‑maila na adresu mict-press@un.org, do četvrtka, 24. juna 2021. u 17:00 sati.

U zahtjevu za akreditaciju treba navesti puni naziv medijske organizacije, imena novinara, snimatelja i drugih tehničara, kao i brojeve njihovih pasoša ili ličnih isprava.

Zbog ograničenja u vezi s pandemijom COVID-19 koja su na snazi u zgradi Mehanizma, raspoloživi prostor namijenjen akreditovanim predstavnicima medija veoma je ograničen i pozdrazumijeva isključivo pristup auli Mehanizma. Akreditovani predstavnici medija moći će pratiti prijenos pretresa iz aule, s odgodom od 30 minuta. Neće se izdavati akreditacije za pristup javnoj galeriji.

Predstavnici diplomatskog kora i drugi zainteresovani koji žele prisustvovati izricanju presude po žalbi mogu također akreditaciju zatražiti putem e-maila na adresu mict-press@un.org, do četvrtka, 24. juna 2021. u 17:00 sati.

Raspoloživ prostor za predstavnike diplomatskog kora i druge osobe biće vrlo ograničen, i sveden na pristup zasebnim prostorijama u zgradi Mehanizma namijenjenim za prijenos pretresa s odgodom od 30 minuta. Neće se izdavati akreditacije za pristup javnoj galeriji.

Akreditovani predstavnici medija, diplomatskog kora i druga lica biće putem e-maila obaviješteni o statusu akreditacije i pojedinostima u vezi s njenim preuzimanjem do petka, 25. juna 2021. u 17:00 sati.

Akreditovani predstavnici medija i druga lica će o ograničenjima i postupcima u vezi s pandemijom COVID-19 koji se primjenjuju prije ulaska i za vrijeme boravka u zgradi Mehanizma biti pravovremeno obaviješteni e-mailom.

Pretres će biti emitovan na web stranici Mehanizma s odgodom od 30 minuta. Dodatne informacije o rasporedu pretresa Mehanizma nalaze se u Sudskom kalendaru.

Tehničke informacije

Javni prijenos pretresa bit će dostupan na web stranici Mehanizma s odgodom od 30 minuta na sljedećem linku: https://www.irmct.org/bcs/predmeti/mmks-prenos-sudjenja. Pretres se može pratiti na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

U auli će biti obezbjeđeni radni stolovi, priključci za struju i bežična internet veza. Molimo Vas da imate u vidu da će akreditovani predstavnici medija koji žele snimati odgođen prijenos pretresa u auli na raspolaganju imati samo ograničen broj priključaka. Novinari koji namjeravaju da se u auli priključe na prijenos pretresa treba da ponesu kompatibilnu opremu i BNC kabl. Izricanje presude Pretresnog vijeća prenosiće se na engleskom, ali će audio prijenos biti dostupan na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Nadalje, za snimanje pretresa zaduženo je ovlašteno osoblje Mehanizma, a kopija video snimke izricanja presude Pretresnog vijeća biće dostupna po okončanju pretresa. Predstavnici medija mogu snimku pretresa dobiti na zahtjev upućen na email adresu mict-press@un.org. Molimo Vas da imate u vidu da se snimka dostavlja u MP4 formatu i da postoje opcije za engleski, francuski, bosanski/hrvatski/srpski jezik.

Izvan zgrade Mehanizma dostupan je ograničen broj priključaka za audio i video prijenos, s tim da se medijske organizacije moraju postarati da imaju adekvatne kablove i napajanje strujom. Pristup priključcima biće dostupan po redoslijedu prijava.

U blizini zgrade Mehanizma dostupan je ograničen prostor za SNG vozila. Mehanizam ne izdaje akreditacije za SNG vozila i pomenuti prostor dostupan je po redoslijedu dolaska. Lokalne vlasti će od svih vozila koja budu parkirana na mjestima koja za to nisu predviđena tražiti da budu uklonjena.

Kontekst

1. Pretresni i žalbeni postupak pred MKSJ-om

Jovica Stanišić i Franko Simatović uhapšeni su 13. marta 2003. u Srbiji i prebačeni na Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) 30. maja, odnosno 11. juna 2003. Pretresno vijeće MKSJ-a je 1. maja 2003. potvrdilo njihovu optužnicu u kojoj se navodi da su dvojica optuženih bili saučesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) koji je imao za cilj prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini putem činjenja krivičnih dijela progona, ubistva, deportacije i nehumanih dela.

Dana 30. maja 2013., Pretresno vijeće I MKSJ-a je, većinom glasova, zaključilo da Stanišić i Simatović nisu odgovorni za počinjenje zločina navedenih u optužnici putem učešća u UZP jer je Pretresno vijeće smatralo da nije dokazano van razumne sumnje da su optuženi posjedovali traženu namjeru da se ostvari zajednički zločinački cilj. Pretresno vijeće je takođe smatralo da nije dokazano van razumne sumnje da su njih dvojica planirali ili naredili te zločine. Nadalje, Pretresno vijeće je, većinom glasova, zauzelo stav da nije dokazano van razumne sumnje da su optuženi pomagali i podržavali te zločine. Pretresno vijeće je stoga, većinom glasova, oslobodilo Stanišića i Simatovića krivice po svim tačkama optužnice.

Nakon što je tužilaštvo uložilo žalbu, Žalbeno vijeće MKSJ-a je 15. decembra 2015. djelimično prihvatilo tu žalbu i poništilo oslobađajuće presude. Žalbeno vijeće je, većinom glasova, zaključilo da je Pretresno vijeće pogrešilo kada je propustilo da donese zaključke o postojanju i obimu zajedničkog zločinačkog cilja koji je dijelilo više osoba prije nego je zaključilo da postojanje namjere kod Stanišića i Simatovića nije dokazano. Postupivši tako, Žalbeno vijeće je, većinom glasova, zaključilo da je Pretresno vijeće pogrešno primenilo pravo zato što je propustilo da presudi i da navede obrazloženo mišljenje u vezi s osnovnim elementima odgovornosti za UZP.

Žalbeno vijeće MKSJ-a je naložilo da se Stanišiću i Simatoviću ponovo sudi po svim tačkama optužnice na osnovu pravila 117(C) Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ-a.

2. Ponovni pretresni postupak pred Mehanizmom

Obojica optuženih su prvi put stupili pred Mehanizam 18. decembra 2015. i izjasnili se da nisu krivi. Dana 12. oktobra 2016, tužilaštvo je podnelo javnu redigovanu verziju svog pretpretresnog podneska (koji je na povjerljivoj osnovi podnet 5. septembra 2016). Jovica Stanišić i Franko Simatović su 7. novembra 2016. podnijeli svoje pretpretresne podneske na povjerljivoj osnovi. U skladu s odlukom Pretresnog vijeća od 2. februara 2017, tužilaštvo je podnijelo svoj revidirani pretpretresni podnesak 9. marta 2017, a optuženi su svoje revidirane pretpretresne podneske podijneli 30. marta 2017.

Suđenje pred Mehanizmom započelo je 13. juna 2017. iznošenjem uvodne reči tužilaštva. Dokazni postupak tužilaštva okončan je 21. februara 2019. U sudnici je saslušan ukupno 51 svedok tužilaštva.

Dana 9. aprila 2019, Pretresno vijeće je donelo usmenu odluku na osnovu pravila 121 Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma i odbilo zahtjev za donošenje oslobađajuće presude koji je podneo tim odbrane Franka Simatovića.

Dokazni postupak odbrane započeo je 18. juna 2019. iznošenjem uvodne riječi tima odbrane Jovice Stanišića. Svjedočenje poslednjeg svjedoka odbrane okončano je 8. oktobra 2020. U sudnici je saslušno ukupno 29 svjedoka odbrane. Strane u postupku podnijele su svoje završne pretresne podneske na povjerljivoj osnovi 12. i 13. marta 2021, a iznošenje završnih riječi održano je 12., 13. i 14. aprila 2021.

U sastavu Žalbenog vijeća u ovom predmetu su sudija Burton Hall (predsjedavajući), sudija Joseph E. Chiondo Masanche i sudija Seon Ki Park.

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osnovao je 22. decembra 2010. Mehanizam radi sprovođenja više osnovnih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i MKSJ-a, uključujući okončanje ograničenog broja predmeta koji su naslijeđeni iz rada ova dva međunarodna suda.

Za dodatne informacije obratite se:

Heleni Eggleston, portparolu na +31 (0) 70 512 5691 ili +31 6 11 92 37 43

Službi za odnose s javnošću na +31 (0) 70 512 5231

Informacije o postupcima Mehanizma nalaze se na web stranici Mehanizma www.irmct.org.