Iznošenje završnih reči u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića biće održano 12, 13. i 14. aprila 2021: Praktične informacije i kontekst predmeta

Mehanizam
Haag
Iznošenje završnih reči u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića

Iznošenje završnih reči u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam) biće održano u ponedeljak, 12. aprila 2021, utorak, 13. aprila 2021. i sredu, 14. aprila 2021. u sudnici Ogranka Mehanizma u Hagu, na osnovu Naloga o rasporedu koji je Pretresno veće izdalo 18. marta 2021.

Tužilaštvo će imati četiri sata za iznošenje svoje završne reči. Timovi odbrane će imati ukupno pet sati za iznošenje svojih završnih reči, podjednako podeljenih između njih, osim ukoliko se timovi odbrane ne dogovore drugačije. Tužilaštvo će imati jedan sat za iznošenje argumenata u replici, a timovi odbrane će imati jedan sat ukupno za argumente u duplici.

Sudski raspored rada za svaki od navedenih dana iznošenja završnih reči biće objavljen na Sudskom kalendaru Mehanizma.

Molimo da imate u vidu da zbog ograničenja u vezi s pandemijom COVID-19, predstavnicima medija, kao ni pripadnicima javnosti koji bi želeli da prisustvuju ovim pretresima neće biti dozvoljen pristup prostorijama Mehanizma u Hagu.

Javni prenos pretresa biće emitovan na vebsajtu Mehanizma s odgodom od 30 minuta i biće dostupan na sledećem linku: https://www.irmct.org/en/cases/mict-courtroom-broadcast na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Video-snimanje sudskog postupka vršiće ovlašćeno osoblje Mehanizma, a kopije audio-vizuelnih snimaka iznošenja završnih reči biće distribuirane posle pretresa. Mediji koji žele da dobiju snimak pretresa treba da pošalju zahtev na adresu mict-press@un.org. Molimo da imate u vidu da će snimak biti obezbeđen u formatu MP4 i da će uključivati opciju na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, ili kanale sa svim tim jezicima.

U blizini zgrade Mehanizma dostupan je ograničen prostor za reportažna kola. Mehanizam ne izdaje akreditacije za reportažna kola, pa mesta zauzimaju oni koji prvi dođu do njih. Gradske vlasti će tražiti da se uklone vozila parkirana na prostoru koji za to nije predviđen.

Na raspolaganju će biti ograničen broj priključaka za audio i video prenos. Međutim, medijske organizacije moraju da se postaraju za adekvatne kablove i napajanje električnom energijom.

Kontekst

Ovo je prvo ponovno suđenje koje je održano pred Mehanizmom. Jovica Stanišić, bivši zamenik načelnika i načelnik Službe državne bezbednosti (dalje u tekstu: DB) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, i Franko Simatović, bivši radnik u Drugoj upravi DB Srbije, optuženi su pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: MKSJ) da su rukovodili, organizovali, opremili, obučavali, naoružali i finansirali specijalne jedinice DB i druge srpske snage, koje su učestvovale u činjenju ubistva, progona, deportacije i prisilnog premeštanja nesrpskih civila s velikih područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine u periodu od 1991. do 1995. godine.

Dana 30. maja 2013, Pretresno veće MKSJ je utvrdilo da se Stanišić i Simatović ne mogu proglasiti krivično odgovornim za te zločine i oslobodilo je obojicu optuženih svih optužbi. Posle žalbenog postupka, dana 15. decembra 2015, Žalbeno veće MKSJ je poništilo odluku Pretresnog veća MKSJ i naložilo da se održi ponovno suđenje i da se optuženi bez odgađanja zadrže u pritvoru.

Ponovno suđenje započelo je pred Mehanizmom 13. juna 2017. uvodnom rečju tužilaštva. Dokazni postupak tužilaštva okončan je 21. februara 2019. U sudnici je saslušan ukupno 51 svedok tužilaštva. Dokazni postupak odbrane započeo je 18. juna 2019. i okončan je 14. januara 2021, a u sudnici je saslušano ukupno 29 svedoka za obojicu optuženih. Tokom 228 dana suđenja, prihvaćeno je ukupno 6.311 dokaznih predmeta predloženih na suđenju, i to 3.860 za tužilaštvo i 2.451 za oba tima odbrane. Strane u postupku podnele su svoje završne pretresne podneske na poverljivom osnovu 12. i 13. marta 2021.

Predmet Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića vođen je pred Pretresnim većem u čijem su sastavu sudija Burton Hall, predsedavajući, sudija Joseph Masanche i sudija Seon Ki Park.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnovao je Mehanizam 22. decembra 2010. radi sprovođenja više ključnih funkcija MKSJ i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, uključujući suđenje beguncima koji su među najvišim rukovodiocima osumnjičenim da snose najveću odgovornost za zločine iz nadležnosti ta dva međunarodna suda.

Za više informacija, molimo da se obratite:

Heleni Eggleston, portparolu, na broj +31 70 512 5691 ili +31 6 11 92 37 43