Objavljen Zbornik eseja Mehanizma 2020

Mehanizam
Haag
Objavljen Zbornik eseja Mehanizma 2020

Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) objavio je danas publikaciju pod nazivom Zbornik eseja Mehanizma 2020. Publikacija se sastoji od odabranih eseja studenata prava koji su se nadmetali u takmičenju za najbolje eseje u okviru prvog ciklusa Mehanizmovog Interuniverzitetskog programa video predavanja, pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)“.

Radovi objavljeni u Zborniku eseja Mehanizma 2020 inspirisani su serijom predavanja Mehanizmovog Interuniverzitetskog programa i istražuju različite aspekte nasleđa MKSJ-a.

Sudija Carmel Agius, predsednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), na današnjem online predstavljanju publikacije pozdravio je studente i profesore fakulteta koji su učestvovali u Interuniverzitetskom programu video predavanja. Predsednik Agius je čestitao studentima prava čiji su radovi odabrani i izrazio zadovoljstvo činjenicom da mladi ljudi iz regiona bivše Jugoslavije aktivno učestvuju u diskusijama o radu MKSJ-a i interesuju se za njegovo značajno nasleđe. U tom pogledu, rekao je, važnu ulogu imao je upravo Interuniverzitetski program video predavanja, koji je studentima omogućio da se međusobno povežu i zajedno uče.

Nakon izlaganja predsednika Agiusa, sedmoro autora odabranih eseja predstavilo je svoje radove pred oko 50 prisutnih profesora i studenata.

Osim što su im radovi objavljeni u Zborniku eseja Mehanizma 2020, svaki od autora imaće priliku da u okviru stipendijskog programa provede mesec dana u ogranku Mehanizma u Hagu.

Ovogodišnji pobednici takmičenja u pisanju eseja su:

  • Hanan-Lamia Skopljak (Univerzitet u Sarajevu);
  • Emir Demirovikj (Univerzitet u Skoplju);
  • Mia Georgievska (Univerzitet u Skoplju);
  • Nikša Vojvoda (Sveučilište u Zagrebu);
  • Egzona Bexheti (Univerzitet u Prištini);
  • Besnik Beqaj (Univerzitet u Prištini); i
  • Lazar Petrović (Univerzitet u Nišu).

Zbornik eseja Mehanizma 2020 biće distribuiran pravnim fakultetima širom država nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Elektronska verzija publikacije dostupna je ovde (trenutno samo na engleskom jeziku).

Interuniverzitetski program video predavanja sprovodi PMI. U njemu je, tokom dva ciklusa predavanja, učešće uzelo više od 250 postiplomskih studenata prava sa Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Podgorici, Univerziteta u Prištini, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, Sveučilišta u Zagrebu, Univerziteta u Vitezu i Univerziteta Donja Gorica iz Podgorice.

PMI program pokrenut je u januaru 2019. sa ciljem da doprinese podizanju svesti i znanja unutar lokalnih zajednica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina na osnovu predmeta MKSJ-a i Mehanizma. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.