Žalbeni pretres u predmetu Radovan Karadžić - izdavanje akreditacija završeno

Mehanizam
Haag
Radovan Karadžić
Radovan Karadžić

Izdavanje akreditacija za predstavnike medija koji žele da prisustvuju žalbenom pretresu u predmetu Radovan Karadžić, koji je zakazan za 23. i 24. april 2018., je završeno.

Posljednje informacije za medije i spisak akreditovanih medija dostupni su na websiteu MMKS-a.

Novinari trebaju podići svoje akreditacije u ponedjeljak, 23. aprila 2018., od 08:30 do 09:00 sati, na portirnici ispred glavnog ulaza u ogranak Mehanizma u Haagu.

Ostali predstavnici javnosti koji su zatražili akreditacije će biti obaviješteni o statusu svog zahtjeva e-mailom.

Pretres će biti emitovan, sa zadrškom od 30 minuta, na websiteu Mehanizma.

Helena Eggleston, portparol Sekretarijata i Sudskih vijeća ogranka Mehanizma u Haagu, može se kontaktirati na tel. +31 (0)6 11 92 37 43 ili +31 (0)70 512 5691 i e-mailom na adresu egglestonh@un.org