Žalbeni pretres u predmetu Karadžić - Praktične informacije za medije

Žalbeni pretres u predmetu Karadžić pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (MMKS ili Mehanizam) zakazan je za ponedjeljak 23. i utorak 24. april 2018. u sudnici I Ogranka u Haagu. Žalbeni pretres će se održati 23. aprila od 9:20 do  17:30 sati i 24. aprila od 9:30 do 12:55 sati.

Akreditacija medija je završena.

Mediji s propusnicama samo za ulaz u zgradu Mehanizma

 • Aleksandar Furtula - AP
 • Jasper Korff - Reuters
 • Zoran Mikletić - Al Jazeera 
 • Andre van Solinge - ARD
 • Johannes Wich - ARD

Mediji s propusnicama za ulaz u zgradu Mehanizma i pristup javnoj galeriji sudnice I

 • Ismar Badzic - Independent
 • Stephanie van den Berg - Reuters
 • Joanna Biddle - AFP
 • Annette Birschel - DPA
 • Michael Corder - AP
 • Pierre-Henry Deshayes - AFP
 • Branimir Farkaš - HRT
 • Joseph Hallgate - Independent
 • Jan Hennop - AFP
 • John Hermse - Bloomberg
 • Anna Holligan - BBC
 • Jorie Horsthuis
 • Amanda Kirton - BBC
 • Stephanie Maupas - Le Monde 
 • Tobias Mueller - ARD
 • Charlotte van Ouwerkerk - AFP
 • Monique Slingerland - Nederlands Dagblad
 • Thomas Verfuss - Journalists for Justice
 • Tihomir Vinković - HRT
 • David Morales Urbaneja - Efe

Naglašavamo da uobičajene propusnice NEĆE važiti za ulaz u zgradu na dan sjednice. Pristup zgradi biće omogućen isključivo akreditovanim predstavnicima sredstava javnog informisanja.

Novinari koji ne dobiju propusnice za sudnicu mogu pratiti pretres na ekranima u auli s odgodom od 30 minuta. U auli će biti obezbijeđeni radni stolovi, priključci za električnu energiju i bežična internet veza. Novinari koji žele da se priključe na prijenos u prostoriji za novinare u auli  treba da ponesu kompatibilnu opremu i BCN kabl. Sjednica će se prenositi samo na engleskom jeziku, ali će se biti dostupan i audio-prijenos na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Novinari treba da preuzmu svoje akreditacije u ponedjeljak 23. aprila 2018. od 08:30 do 9:00 časova, na kapiji ispred glavnog ulaza.

Zbog ograničenih resursa, tog dana će sposobnost pružanja podrške predstavnicima sredstava javnog informisanja biti ograničena.

Snimanje unutar zgrade Mehanizma

U zgradi Mehanizma nije dozvoljeno snimanje. Snimanje sudskih postupaka vrši Mehanizam. Na raspolaganju će biti audio-vizuelni prijenos.

Reportažna vozila

U blizini zgrade Mehanizma dostupan je ograničen prostor za reportažna kola. Mehanizam ne izdaje akreditacije za reportažna kola, pa mjesta zauzimaju oni koji prvi dođu do njih. Gradske vlasti će tražiti da se uklone vozila parkirana na prostoru koji za to nije predviđen.

Na raspolaganju će biti ograničen broj priključaka za audio i video prijenos. Međutim, medijske kuće se moraju pobrinuti za adekvatne kablove i električnu energiju.

Bezbjednosne procedure

Glavni ulaz

Sva lica koja ulaze u zgradu podvrgavaju se bezbjednosnoj provjeri. Onima koji se ne budu u potpunosti pridržavali uputstava službenika obezbjeđenja Mehanizma neće biti dozvoljen ulaz u zgradu. Svi predstavnici sredstava informisanja moraju na ulazu pokazati akreditaciju, važeću novinarsku iskaznicu i važeći pasoš ili identifikacijsku ispravu s fotografijom.

Pristup auli 

Lica koja imaju akreditaciju za pristup auli moraju ostati u tom dijelu zgrade i neće im biti dozvoljen pristup javnoj galeriji sudnice.

Pristup javnoj galeriji

Nakon što se nađu u zgradi, lica kojima su odobrene propusnice za pristup javnoj galeriji sudnice moraju proći dodatnu bezbjednosnu provjeru. Sa sobom moraju imati akreditaciju za pristup zgradi i akreditaciju za pristup galeriji za javnost. Na javnu galeriju sudnice nije dopušteno unošenje nikakve elektronske opreme. Molimo vas da ne nosite mobilne telefone, kamere i slične elektronske uređaje. 

Ti predmeti se mogu ostaviti u pretincima obezbjeđenja Mehanizma na glavnom ulazu. Ukoliko koristite pretince Mehanizma, planirajte dodatno vrijeme kako biste odložili svoje stvari. Takođe podsjećamo da Mehanizam nije odgovoran za gubitak ili oštećenje predmeta ili opreme.

Sudske formalnosti

Predsjedavajući sudija je odgovoran za dostojanstvo i doličnost sudskog postupka i u svakom trenutku može naložiti da se neko lice udalji s galerije za javnost. Ulazak sudija u sudnicu najavljuje sudski poslužitelj, koji će od prisutnih zatražiti da ustanu. Svi prisutni moraju ustati i ostati na nogama dok sudije ne zauzmu svoja mjesta. Slična procedura se ponavlja po završetku pretresa, odnosno u svakom prekidu u postupku. Posjetioci treba da ostanu na nogama sve dok sudije ne izađu iz sudnice. Za više informacija molimo da konsultujete Pravila ponašanja MMKS.

Za više informacija stupite u kontakt sa:

Službom za odnose s javnošću

Tel: +31 70 512 8613; 512-5759

ili email mict-press@un.org

Portparolom – Helenom Eggleston

Tel: +31 70 512 5691; +31 6 11 92 37 43

ili email egglestonh@un.org