Vojislav Šešelj Appeal Judgement - accreditation procedure closed

Mehanizam
Haag
Vojislav Šešelj
Vojislav Šešelj

Procedura akreditacije za predstavnike medija koji žele da prisustvuju izricanju drugostepene presude u predmetu Vojislava Šešelja, koje je zakazano za 11. april 2018., sada je zatvorena.

Poslednje informacije za medije i spisak akreditovanih medija sada su dostupni na vebsajtu MMKS.

Novinari treba da podignu svoje akreditacije u sredu, 11. aprila 2018., od 9:30 i 12:00 časova, na portirnici ispred glavnog ulaza u ogranak Mehanizma u Hagu.

Ostali predstavnici javnosti koji su zatražili akreditacije, biće obavešteni o statusu svog zahteva e-mailom.

Direktan prenos sednice može se pratiti na vebsajtu Mehanizma.

Helena Eggleston, portparol Sekretarijata i Sudskih veća ogranka Mehanizma u Hagu, može se kontaktirati na tel. +31 (0)6 11 92 37 43 ili +31 (0)70 512 5691 i egglestonh [at] un.org.