Drugostepena presuda u predmetu Šešelj – Praktične informacije za medije

Drugostepena presuda u predmetu Šešelj pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (MMKS ili Mehanizam) zakazan je za sredu 11. aprila 2018. u 14:00 časova u sudnici I Ogranka u Hagu.

Akreditacija medija

Akreditacija medija je završena.

Mediji s propusnicama samo za ulaz u zgradu Mehanizma

 • Mark Carlson - AP
 • Aleksandar Cvrkotić - N1
 • Taymour Elalfy - Ruptly
 • Bishr El-Touni - AP TV
 • Aleksandar Furtula - AP
 • John Hermse - Bloomberg
 • Loic Hofstedt - AFP
 • Dejan Jovanović - RTS
 • Gleb Karew - Ruptly
 • Zoran Mikletić - Al Jazeera Balkans
 • Vjekoslav Pavelka - N1
 • Andre van Solinge - ARD
 • Frank Wittlinger - ARD

Mediji s propusnicama za ulaz u zgradu Mehanizma i pristup javnoj galeriji sudnice I

 • Stephanie van den Berg - Reuters
 • Joanna Biddle - AFP
 • Vitaly Chugin - Tass
 • Denis Džidić - BIRN
 • Branimir Farkaš - HRT
 • Jan Hennop - AFP
 • Ivan Ilić - RTV
 • Vanja Kranic - N1
 • Tomislav Krasnec - Večernji list
 • Sophie Mignon - AFP
 • Miloš Milić - RTS
 • Nikola Radišić - N1
 • Adnan Rondić - Al Jazeera Balkans
 • Merle Tilk - ARD
 • Thomas Verfuss - Journalists for Justice
 • Tihomir Vinković - HRT

Naglašavamo da uobičajene propusnice NEĆE važiti za ulaz u zgradu na dan sednice. Pristup zgradi biće omogućen isključivo akreditovanim predstavnicima medija. 

Novinari koji ne dobiju propusnice za sudnicu mogu uživo pratiti pretres na ekranima u auli. U auli će biti obezbeđeni radni stolovi, priključci za elekričnu energiju i bežična internet veza. Novinari koji žele da se priključe na prenos iz aule treba da ponesu kompatibilnu opremu i BCN kabl. Sednica će se prenositi samo na engleskom jeziku, ali će se biti dostupan i audio-prenos na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Novinari treba da preuzmu svoje akreditacije u sredu 11. aprila 2018. od 09:30 do 12:00 časova,  na kapiji ispred glavnog ulaza.

Zbog ograničenih resursa, mogućnost pružanja podrške predstavnicima sredstava javnog informisanja će tog dana biti ograničena.

Snimanje unutar zgrade Mehanizma

U zgradi Mehanizma nije dozvoljeno snimanje. Snimanje sudskih postupaka vrši Mehanizam. Na raspolaganju će biti audio-vizuelni prenos.

Reportažna vozila

U blizini zgrade Mehanizma dostupan je ograničen prostor za reportažna kola. Mehanizam ne izdaje akreditacije za reportažna kola, pa mesta zauzimaju oni koji prvi dođu do njih. Gradske vlasti će tražiti da se uklone vozila parkirana na prostoru koji za to nije predviđen.

Na raspolaganju će biti ograničen broj priključaka za audio i video prenos. Međutim, medijske kuće se moraju pobrinuti za adekvatne kablove i električnu energiju.

Bezbednosne procedure

Glavni ulaz

Sva lica koja ulaze u zgradu podvrgavaju se bezbednosnoj proveri. Onima koji se ne budu u potpunosti pridržavali uputstava službenika obezbeđenja MMKS neće biti dozvoljen ulaz u zgradu Mehanizma. Svi predstavnici sredstava informisanja moraju na ulazu pokazati akreditaciju, važeću novinarsku iskaznicu i važeći pasoš ili identifikacijsku ispravu s fotografijom.

Pristup auli

Lica koja imaju akreditaciju za pristup auli moraju ostati u tom delu zgrade i neće im biti dozvoljen pristup javnoj galeriji sudnice.

Pristup javnoj galeriji

Nakon što se nađu u zgradi, lica kojima su odobrene propusnice za pristup galeriji sudnice za javnost moraju proći dodatnu bezbednosnu proveru. Sa sobom moraju imati akreditaciju za pristup zgradi i akreditaciju za pristup galeriji za javnost. Na galeriju sudnice za javnost nije dopušteno unošenje nikakve elektronske opreme. Molimo vas da ne nosite mobilne telefone, kamere i slične elektronske uređaje. 

Ti predmeti se mogu ostaviti u pretincima obezbeđenja Mehanizma na glavnom ulazu. Ukoliko koristite pretince Mehanizma, planirajte dodatno vreme kako biste odložili svoje stvari. Takođe podsećamo da Mehanizam nije odgovoran za gubitak ili oštećenje predmeta ili opreme.

Sudske formalnosti

Predsedavajući sudija je odgovoran za dostojanstvo i doličnost sudskog postupka i u svakom trenutku može naložiti da se neko lice udalji s galerije za javnost. Ulazak sudija u sudnicu najavljuje sudski poslužitelj koji će od prisutnih zatražiti da ustanu. Svi prisutni moraju ustati i ostati na nogama dok sudije ne zauzmu svoja mesta. Slična procedura se ponavlja po završetku pretresa, odnosno u svakom prekidu u postupku. Posetioci treba da ostanu na nogama sve dok sudije ne izađu iz sudnice. Za više informacija molimo da konsultujete Pravila ponašanja MMKS.

Za više informacija stupite u kontakt sa:

Portparolom – Helenom Eggleston
Tel: +31 70 512 5691; +31 6 11 92 37 43
ili email egglestonh@un.org

Službom za odnose s javnošću
Tel: +31 70 512 8613; 512-5759
ili email mict-press@un.org