Sudija Gatti Santana imenovana za novu predsjednicu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

Mehanizam
Arusha, Haag
Sudija Graciela Gatti Santana
Sudija Graciela Gatti Santana

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Gracielu Gatti Santana, iz Urugvaja, za novu predsjednicu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) na period od dvije godine, počevši od 1. jula 2022.

Sudija Gatti Santana je već više od decenije sudija Mehanizma. Na tom položaju u Mehanizmu obavlja funkcije u vezi s brojnim sudskim pitanjima, između ostalog kao sudija u sastavu Žalbenog vijeća u predmetu Karadžić i sudija u sastavu Pretresnog vijeća u predmetu Kabuga koji je trenutno u toku. Od 2016., kao sudija aktivno učestvuje u radu Komisije za pravilnik Mehanizma.

Uporedo s dužnošću koju obavlja kao sudija Mehanizma, sudija Gatti Santana funkciji predsjednika donosi bogato iskustvo rada u svojstvu istaknutog sudije, pravnika i profesora u Urugvaju. Nakon što je 1992. počela raditi u urugvajskom pravosuđu, u svojstvu sudije bila je raspoređena na više sudova u Urugvaju, uključujući i kao sudija krivičnog suda 7. okruga, sudija za organizovani kriminal na sudu 1. okruga i apelacioni sudija pri Građanskom sudu 4. okruga. U februaru 2016., sudija Gatti Santana imenovana je za sudiju Apelacionog suda za krivične predmete. Pored toga, sudija Gatti Santana aktivno je učestovala u primjeni novog zakona o krivičnom postupku Urugvaja od 2016. do 2017., a od marta 2021., na dužnosti je predsjednika Udruženja sudija Urugvaja. Isto tako, radi pri Međuameričkoj komisiji za ljudska prava i predaje na Univerzitetu u Montevideu, Univerzitetu Empresa i na Pravosudnoj akademiji Urugvaja.

Sudija Gatti Santana prva je žena imenovana na dužnost predsjednika Mehanizma. Dužnost će preuzeti od sudije Carmela Agiusa s Malte, koji je na dužnosti predsjednika od januara 2019. Po imenovanju, sudija Gatti Santana izrazila je najiskreniju zahvalnost sudiji Agiusu za njegov izuzetni rad na dužnosti predsjednika Mehanizma a, posebno, za istaknuti napredak koji je Mehanizam postigao pod njegovim rukovodstvom.