Žalbeni pretres u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića zakazan za utorak i srijedu, 24. i 25. januar 2023.: Zatvoren postupak akreditacije

Mehanizam
Haag
Jovica Stanišić and Franko Simatović

Zatvoren je postupak akreditacije za one koji žele da prisustvuju žalbenom pretresu u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića u utorak i srijedu, 24. i 25. januara 2023. u 10:00 sati u sudnici 1 ogranka Mehanizma u Haagu.

Predstavnici sredstava javnog informisanja koji žele da uđu u prostorije Mehanizma u Haagu 24. i 25. januara 2023. moraju zahtjev za akreditaciju podnijeti putem e‑maila na adresu mict-press@un.org do ponedjeljka, 23. januara 2023. u 12:00 sati. U zahtjevima za akreditaciju treba navesti dane za koje se traži akreditacija, puni naziv medijske organizacije, imena novinara, snimatelja i drugih tehničara kao i brojeve njihovih pasoša ili ličnih isprava.

Predstavnici nemedijskih organizacija (uključujući pripadnike diplomatskog kora) i drugi pripadnici javnosti koji žele prisustvovati žalbenom pretresu moraju zatražiti akreditaciju putem e-maila na adresu mict-external-relations@un.org do ponedjeljka, 23. januara 2023. u 12:00 sati.

Akreditovani predstavnici sredstava javnog informisanja, predstavnici nemedijskih organizacija i drugi pripadnici javnosti će informacije o statusu njihove akreditacije i kako je mogu podići dobiti e-mailom do kraja radnog vremena u ponedjeljak, 23. januara 2023.

Tehničke informacije

Javni prijenos pretresa biće dostupan na web stranici Mehanizma s odgodom od 30 minuta na ovom linku. Pretres se može pratiti na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Za snimanje pretresa zaduženo je ovlašteno osoblje Mehanizma, a kopija audiovizuelnog snimka pretresa biće dostupna po okončanju pretresa. Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu snimku pretresa dobiti na zahtjev upućen na email adresu mict-press@un.org. Molimo vas da imate u vidu da se snimka dostavlja u MP4 formatu i da postoje opcije za kanale s engleskim, francuskim ili bosanskim/hrvatskim/srpskim jezikom ili s originalnim tonom iz sudnice.

Molimo predstavnike sredstava javnog informisanja koji žele da snime dijelove pretresa da o tome obavijeste Mehanizam što prije.

Ograničen broj priključaka za audio i video dostupan je u zgradi Mehanizma i izvan nje. Međutim, medijske organizacije se moraju postarati za to da imaju adekvatne kablove i napajanje strujom. Pristup priključcima dostupan je po redoslijedu dolaska.

U blizini zgrade Mehanizma dostupan je ograničen prostor za SNG vozila. Mehanizam ne izdaje akreditacije za SNG vozila, i pomenuti prostor dostupan je po redoslijedu dolaska. Lokalne vlasti će od svih vozila koja budu parkirana na mjestima koja za to nisu predviđena tražiti da budu uklonjena.

KONTEKST

1. Opšte informacije o postupku pred MKSJ i Mehanizmom

Kao što je detaljnije objašnjeno niže u tekstu, postupak u ovom predmetu počeo je pred MKSJ. Postupak pred MKSJ okončan je u decembru 2015., kada je Žalbeno vijeće MKSJ naložilo da se suđenje u cjelosti ponovi. Shodno tome, ovaj predmet se našao u nadležnosti Mehanizma, koji je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osnovao kako bi se nastavili nadležnost, prava, obaveze i osnovne funkcije MKSJ, s obzirom na očekivano zatvaranje MKSJ. Ponovno suđenje pred Mehanizmom zaključeno je izdavanjem pisane prvostepene presude 6. Avgusta 2021. Žalbeni pretres 24. I 25. Januara 2023. Označava kraj predžalbene faze ovog predmeta, koja je počela u septembru 2021. Presuda Žalbenog vijeća Mehanizma očekuje se u junu 2023.

2. Pretresni i žalbeni postupak pred MKSJ

Jovica Stanišić i Franko Simatović uhapšeni su 13. marta 2003. u Srbiji i prebačeni na MKSJ 30. maja, odnosno 11. juna 2003. Pretresno vijeće MKSJ-a je 1. maja 2003. potvrdilo njihovu optužnicu u kojoj se navodi da su dvojica optuženih bili saučesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) koji je imao za cilj prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini putem činjenja krivičnih djela progona, ubistva, deportacije i nehumanih djela.

Dana 30. maja 2013., Pretresno vijeće I MKSJ-a je, većinom glasova, zaključilo da Stanišić i Simatović nisu odgovorni za počinjenje zločina navedenih u optužnici putem učešća u UZP jer je Pretresno vijeće smatralo da nije dokazano van razumne sumnje da su optuženi posjedovali traženu namjeru da se ostvari zajednički zločinački cilj. Pretresno vijeće je takođe smatralo da nije dokazano van razumne sumnje da su njih dvojica planirali ili naredili te zločine. Nadalje, Pretresno vijeće je, većinom glasova, zauzelo stav da nije dokazano van razumne sumnje da su optuženi pomagali i podržavali te zločine. Pretresno vijeće je stoga, većinom glasova, oslobodilo Stanišića i Simatovića krivice po svim tačkama optužnice.

Nakon što je tužilaštvo uložilo žalbu, Žalbeno vijeće MKSJ-a je 15. decembra 2015. djelimično prihvatilo tu žalbu i poništilo oslobađajuće presude. Žalbeno vijeće je, većinom glasova, zaključilo da je Pretresno vijeće pogriješilo kada je propustilo da donese zaključke o postojanju i obimu zajedničkog zločinačkog cilja koji je dijelilo više osoba prije nego je zaključilo da postojanje namjere kod Stanišića i Simatovića nije dokazano. Postupivši tako, Žalbeno vijeće je, većinom glasova, zaključilo da je Pretresno vijeće pogrešno primijenilo pravo zato što je propustilo da presudi i da navede obrazloženo mišljenje u vezi s osnovnim elementima odgovornosti za UZP.

Žalbeno vijeće MKSJ-a je naložilo da se Stanišiću i Simatoviću ponovo sudi po svim tačkama optužnice na osnovu pravila 117(C) Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ-a.

3. Ponovni pretresni postupak pred Mehanizmom

Nakon presude Žalbenog vijeća MKSJ-a, Stanišić i Simatović su prvi put stupili pred Pretresno vijeće Mehanizma 18. decembra 2015. i izjasnili se da nisu krivi. Dana 12. oktobra 2016., tužilaštvo je podnijelo javnu redigovanu verziju svog pretpretresnog podneska (koji je na povjerljivoj osnovi podnijet 5. septembra 2016). Jovica Stanišić i Franko Simatović su 7. novembra 2016. podnijeli svoje pretpretresne podneske na povjerljivoj osnovi. U skladu s odlukom Pretresnog vijeća od 2. februara 2017., tužilaštvo je podnijelo svoj revidirani pretpretresni podnesak 9. marta 2017., a optuženi su svoje revidirane pretpretresne podneske podnijeli 30. marta 2017.

Suđenje pred Mehanizmom započelo je 13. juna 2017. iznošenjem uvodne riječi tužilaštva. Dokazni postupak tužilaštva okončan je 21. februara 2019. U sudnici je saslušan ukupno 51 svjedok tužilaštva.

Dana 9. aprila 2019., Pretresno vijeće je donijelo usmenu odluku na osnovu pravila 121 Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma i odbilo zahtjev za donošenje oslobađajuće presude koji je podnio tim odbrane Franka Simatovića.

Dokazni postupak odbrane Jovice Stanišića  započeo je 18. juna 2019. iznošenjem uvodne riječi njegovog tima odbrane, dok je dokazni postupak odbrane Franka Simatovića započeo 12. novembra 2019. Svjedočenje posljednjeg svjedoka odbrane okončano je 8. oktobra 2020., a oba dokazna postupka okončana su 23. februara 2021. U sudnici je saslušano ukupno 29 svjedoka odbrane.  Strane u postupku podnijele su svoje završne pretresne podneske na povjerljivoj osnovi 12. i 13. marta 2021., a iznošenje završnih riječi održano je 12., 13. i 14. aprila 2021. Prvostepena presuda izrečena je 30. juna 2021.

Pretresno vijeće je zaključilo da su Stanišić i Simatović odgovorni za pomaganje i podržavanje krivičnog djela ubistva kao kršenja zakona i običaja ratovanja i zločina protiv čovječnosti, i krivičnih djela deportacije, prisilnog premještanja i progona kao zločina protiv čovječnosti, koje su počinile srpske snage nakon preuzimanja Bosanskog Šamca u aprilu 1992. Konkretno, Pretresno vijeće je zaključilo da su optuženi pružali praktičnu pomoć, koja je imala značajan učinak na počinjenje zločina, obučavanjem i slanjem na teren pripadnika specijalne jedinice Službe državne bezbednosti  Srbije i lokalnih Srba iz  Bosanskog Šamca da učestvuju u preuzimanju opštine.

Shodno tome, Pretresno vijeće je zaključilo da su Stanišić i Simatović krivi po svim tačkama Optužnice i osudilo ih obojicu na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

4. Predžalbeni postupak pred Mehanizmom

Nakon izricanja prvostepene presude 30. juna 2021. i izdavanja pismenog obrazloženja Presude 6. avgusta 2021., Stanišić, Simatović i tužilaštvo su podnijeli najave žalbe 6. septembra 2021. Dana 10. septembra 2021., tadašnji predsjednik Mehanizma, sudija Carmel Agius, imenovao je vijeće od pet sudija koje će odlučivati u žalbenom postupku u ovom predmetu: sudija Carmel Agius (predsjedavajući), sudija Lee G. Muthoga, sudija Aminatta Lois Runeni N’gum, sudija Yusuf Aksar, i sudija Claudia Hoefer. Dana 15. septembra 2021., sudija Agius je sebe odredio za predžalbenog sudiju u ovom predmetu.

Dana 22. novembra 2021., sve strane u postupku su dostavile svoje povjerljive žalbene podneske. Pošto im je 29. oktobra 2021. odobreno produženje roka, strane u postupku su dostavile svoje povjerljive podneske respondenta 31. januara 2022. Dana 15. februara 2022., strane u postupku su dostavile svoje povjerljive replike na podneske respondenta. Dana 5. jula 2022., nova predsjednica Mehanizma, sudija Graciela Gatti Santana, imenovala je sebe kao zamjenu za sudiju Agiusa na funkciji predsjedavajućeg u vijeću, pošto je imenovana za predsjednicu Mehanizma od 1. jula 2022. Dana 12. jula 2022., sudija Gatti Santana odredila je sebe za predžalbenog sudiju u ovom predmetu.

Tokom predžalbenog postupka, statusne konferencije održane su 16. decembra 2021., 1. aprila 2022., 23. juna 2022. i 22. septembra 2022. da bi se razmotrila eventualna pitanja u vezi s boravkom g. Stanišića i g. Simatovića u pritvoru, uključujući njihovo fizičko i mentalno zdravstveno stanje. Sljedeća statusna konferencija zakazana je za 19. januar 2023. Predsjednica, predsjedavajući sudija, predžalbeni sudija ili Žalbeno vijeće izdali su 26 odluka i naloga tokom predžalbenog postupka i u vezi s njim, uključujući odluke donijete 20. i 21. decembra 2022., kojima je Žalbeno vijeće odbilo zahtjeve tužilaštva i g. Stanišića za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku. Žalbeni pretres zakazan je za 24. i 25. januar 2023.

 

****

 

Nalog o rasporedu za žalbeni pretres (na engleskom jeziku)

Podaci o predmetu Stanišić i Simatović

 

Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte:

Služba za odnose s javnošću
Tel: +31 70 512 5041; 512-5691
ili email: mict-press@un.org