Učešće PMI-a na panelu o prevenciji sukoba u okviru Škole za mlade - Srebrenica

Mehanizam
Haag
Učešće PMI-a na panelu o prevenciji sukoba u okviru Škole za mlade - Srebrenica

Predstavnik Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) učestvovao je 9. jula 2022. u panel diskusiji pod nazivom „Međunarodni odgovori suzbijanju i sprečavanju nasilja“ održane u Srebrenici u okviru Škole za mlade – Srebrenica. Treća po redu Škola za mlade – Srebrenica okupila je 50 mladih iz država Zapadnog Balkana, Evrope i celog sveta. Oni su imali priliku da prate predavanja regionalnih i međunarodnih eksperata o tranzicionoj pravdi, procesu memorijalizacije, izgradnji istorijsklih narativa, ljudskim pravima i prevenciji genocida i masovnih zločina. Školu organizuju partnerske organizacije PMI-ja iz Bosne i Hercegovine – Centar za postkonfliktna istraživanja (PCRC) i Memorijalni centar Srebrenica.

U svom izlaganju, istraživač PMI-ja Nemanja Stjepanović je naveo da je dijalog o prošlosti važan korak ka sprečavanju budućih sukoba i sprečavanju nasilja kakvo je viđeno tokom ratova u regionu bivše Jugoslavije 1990-ih. On je naglasio važnost nasleđa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Mehanizma u tom procesu i dodao da dijalog mora biti zasnovan na sudski utvrđenim činjenicama.

Stjepanović je predstavio produkciju PMI-ja, koja se zasniva na arhivskoj građi Mehanizma, navodeći da nasleđe MKSJ-a i Mehanizma predstavlja važnu i neiscrpnu platformu za buduća akademska, novinarska i druga istraživanja događaja koji su obeležili sukobe 1990-ih.

Na panelu je pored Stjepanovića učestvovala predstavnica Misije OEBS-a u BiH Glorija Alić, zatim predstavnik Međunarodne komisije za nestale osobe Nihad Branković, kao i Firuze Handan Demir u ime Delegacije Evropske unije u BiH.

Današnje učešće u panel diskusiji deo je nastojanja PMI-ja da podrži projekte organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu bivše Jugoslavije.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na temelju predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.