Tužioci usvojili rezoluciju na Sedmom kolokvijumu međunarodnih tužilaca u Aruši, Tanzanija

Mehanizam
Arusha
Prosecutors adopt resolution at the 7th colloquium of international prosecutors in Arusha, Tanzania

Nakon dva dana intenzivnih diskusija i konsultacija među tužiocima nacionalnih i međunarodnih sudova, kao i predstavnicima regionalnih sudova, akademskih institucija i organizacija civilnog društva, o izazovima i perspektivama krivičnog gonjenja za međunarodne zločine na lokalnom nivou na Sedmom kolokvijumu međunarodnih tužilaca održanom u Aruši, Tanzanija, 4. i 5. novembra 2014. u okviru niza skupova kojima se obeležava 20. godišnjica osnivanja MSKR, tužioci i drugi učesnici usvojili su rezoluciju i u njoj naglasili važnost koju pozivanje na odgovornost za međunarodne zločine ima za pravdu, mir, bezbednost i dobrobit celog sveta, kao i važnu ulogu koju međunarodna zajednica igra u nastojanjima da se obezbedi takvo pozivanje na odgovornost.
 
Tužioci su pozdravili napore međunarodne zajednice i doprinose međunarodnih i hibridnih sudova, kao i nacionalnih sudova, u borbi protiv nekažnjivosti za međunarodne zločine. Tužioci su takođe pozvali međunarodnu zajednicu da pruži podršku međunarodnim ad hoc i hibridnim sudovima, njihovim rezidualnim mehanizmima i Međunarodnom krivičnom sudu, kako bi ovi bili u stanju da do kraja sprovedu svoje važne mandate i pomognu državama u izvršavanju njihove primarne obaveze da pokrenu istrage i krivično gone počinioce međunarodnih zločina. Oni su, osim toga, pozvali sve države da se postaraju za adekvatnost svojih zakona i pravosudnih sistema kako bi na efikasan i pravičan način mogle da ispune te primarne obaveze.
 
Govoreći ovom prilikom, Hassan B. Jallow, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Mehanizma za međunarodne krivične sudove, rekao je sledeće: “Izbor teme ovog kolokvijuma, 'Krivično gonjenje za međunarodne zločine na nacionalnom nivou: izazovi i perspektive', kao i prisustvo nacionalnih tužilaca iz više od 20 država, ne predstavljaju slučajnost. I jedno i drugo odražavaju prelaznu tačku na kojoj se međunarodno krivično pravosuđe danas nalazi, s obzirom na to da će međunarodni ad hoc i hibridni sudovi biti zatvoreni tokom narednih nekoliko godina. Tema naglašava da primarna odgovornost za vršenje istraga i krivično gonjenje za međunarodne zločine sada ostaje na nacionalnim pravosudnim sistemima.
 
Tužilac Jallow je naglasio da treba “ostaviti mogućnost da se međunarodno krivično pravosuđe bavi predmetima u kojim države nisu u stanju ili ne žele da sprovedu krivično gonjenje, ali da je zbog ograničenja tog sistema i zbog specifičnih prednosti nacionalnog pravosuđa takođe neophodno da se nacionalna pravosuđa osposobe da krivično gone za međunarodne zločine”.
 
U završnim rečima na kolokvijumu podsekretar Ujedinjenih nacija za pravne poslove i pravni zastupnik Ujedinjenih nacija g. Miguel de Serpa Soares naglasio je sve veću važnost koju krivično gonjenje za međunarodne zločine pred nacionalnim sudovima ima u podržavanju, olakšavanju i dopunjavanju rada međunarodnih sudova. On je naglasio da je “princip komplementarnosti od presudnog značaja za sistem međunarodnog krivičnog pravosuđa”. De Serpa Soares je ocenio da je “podržavanje postupaka pred nacionalnim sudovima na ovaj način od ključne važnosti”.
 
Na 7. kolokvijumu međunarodnih tužilaca učestvovalo je preko 20 državnih tužilaca iz država širom sveta, posebno iz Afrike, kao i međunarodni tužioci, među kojima Hassan B. Jallow, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Mehanizma za međunarodne krivične sudove, gđa Fatou Bensouda, tužilac Međunarodnog krivičnog suda, i njen zamenik g. James Stewart, gđa Brenda Hollis, tužilac rezidualnog Specijalnog suda za Sijera Leone, g. Ekkehard Withopf, vršilac dužnosti šefa Procesnog odeljenja Specijalnog suda za Liban, g. Vincente de Wilde d’Estmael, viši savetnik satužioca Specijalnih veća u sudovima Kambodže, g. Bob Reid, šef Operativnog odeljenja u MKSJ, i g. Stephen Rapp, ambasador Sjedinjenih Američkih Država za globalno krivično pravosuđe.
 
Rezolucija usvojena na kolokvijumu nalazi se u prilogu ovom saopštenju za javnost.