Tužilac Jallow održao uvodni govor na konferenciji o genocidu u Sarajevu

Tužilaštvo
Haag
Sudija Hassan B. Jallow, tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove
Sudija Hassan B. Jallow, tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove

Sudija Hassan B. Jallow, tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), prisustvovao je i održao uvodni govor na međunarodnoj konferenciji o procesu istraživanja, dokumentacije i krivičnog gonjenja za zločin genocida počinjen u Bosni i Hercegovini, koja je održana u Sarajevu 11. i 12. juna 2015. godine, a koju su zajedno organizovali Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret “Majke enklava Srebrenica i Žepa”.

Tokom posjete Sarajevu, također je potpisao memorandum o razumijevanju s ministrom pravde Bosne i Hercegovine, g. Josipom Grubešom. Memorandum se odnosi na okvirne modalitete nastavka podrške koju Tužilaštvo MMKS pruža omogućavajući pristup dokaznom materijalu iz Haaga Odsjeku krivične odbrane Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Tužilac Jallow se takođe sastao s glavnim tužiocem Tužilaštva Bosne i Hercegovine, g. Goranom Salihovićem, i razgovarao o nastavku pružanja pomoći Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u istragama i krivičnom gonjenju za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava.

Tužilac Jallow je tužilac Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu od 2003. godine, a za tužioca MMKS-a imenovan je 2012. godine. MMKS nastavlja nadležnost, prava i obaveze, kao i osnovne funkcije MKSR-a i MKSJ‑a kako se ta dva međunarodna suda približavaju okončanju svog preostalog posla i zatvaranju.