Sudija Hassan B. Jallow, tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), prisustvovao je i održao uvodni govor na međunarodnoj konferenciji o procesu istraživanja, dokumentacije i krivičnog gonjenja za zločin genocida počinjen u Bosni i Hercegovini, koja je održana u Sarajevu 11. i 12. juna 2015. godine, a koju su zajedno organizovali Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret “Majke enklava Srebrenica i Žepa”.

Tokom posjete Sarajevu, također je potpisao memorandum o razumijevanju s ministrom pravde Bosne i Hercegovine, g. Josipom Grubešom. Memorandum se odnosi na okvirne modalitete nastavka podrške koju Tužilaštvo MMKS pruža omogućavajući pristup dokaznom materijalu iz Haaga Odsjeku krivične odbrane Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Tužilac Jallow se takođe sastao s glavnim tužiocem Tužilaštva Bosne i Hercegovine, g. Goranom Salihovićem, i razgovarao o nastavku pružanja pomoći Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u istragama i krivičnom gonjenju za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava.

Tužilac Jallow je tužilac Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu od 2003. godine, a za tužioca MMKS-a imenovan je 2012. godine. MMKS nastavlja nadležnost, prava i obaveze, kao i osnovne funkcije MKSR-a i MKSJ‑a kako se ta dva međunarodna suda približavaju okončanju svog preostalog posla i zatvaranju.