Tužilac Hassan B. Jallow u istorijskoj prvoj zvaničnoj posjeti regionu bivše Jugoslavije

Mehanizam
Haag
Tužilac MMKS Hassan B. Jallow
Tužilac MMKS Hassan B. Jallow

Sudija Hassan B. Jallow, došao je u prvu zvaničnu posjetu regionu bivše Jugoslavije u srijedu, 22. maja 2013. u zvaničnom svojstvu tužioca Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji (MMKS). Tužilac Jallow je prisustvovao 7. regionalnoj konferenciji državnih tužilaca zemalja nastalih na području bivše Jugoslavije, održanoj na Brionima u Hrvatskoj, na poziv državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Među učesnicima konferencije bili su tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) gospodin Serge Brammetz, državni tužioci Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i državni odvjetnik Republike Hrvatske gospodin Mladen Bajić, koji je otvorio konferenciju i poželeo dobrodošlicu svim gostima, a posebno tužiocu Jallowu kao tužiocu MMKS.

Konferencija je trajala dva dana, od 22. do 24. maja, tokom kojih je razgovarano o nekoliko pitanja saradnje i međusobne pomoći. Tužilac Jallow je prisutne takođe obavijestio o radu MKSJ-evog ogranka MMKS kada bude počeo sa radom 1. jula 2013. i o budućoj saradnji MMKS-a i njihovih pravosudnih sistema, posebno u oblasti zahtjeva za pomoć, pristupa informacijama i njihovog dostavljanja, kao i nastavku prenosa tehničke ekspertize kako bi se podržala aktuelna krivična gonjenja na nacionalnom nivou za zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije tokom sukoba na Balkanu devedesetih godina 20. vijeka. Tužilac Jallow je obavijestio prisutne da će početak rada MMKS-a predstavljati promjenu u nadležnosti, ali sa kontinuitetom: on je prisutne obavijestio da će biti promjena i kontinuiteta, i pružio je uvjeravanja da će nastaviti saradnju i partnerstvo u zajedničkim naporima na okončanju nekažnjenosti u regionu. Tužilac Jallow je iskoristio ovu priliku da prisutne upozna i sa gospođom Teom Polešćuk, koja je takođe prisustvovala konferenciji kao član tima Tužilaštva MKSJ-a, kao prvog zaposlenog u haškom ogranku Tužilaštva Mehanizma. Ovo imenovanje predstavlja značajan korak ka kontinuitetu, ne samo zato što gospođa Tea Polešćuk dolazi iz regiona (Hrvatske) i predstavlja prisutnima poznato lice, već i zato što je ona bivši uposlenik Tužilaštva MKSJ-a, a njen rad na MKSJ-u uključivao je obradu zahtjeva za pomoć od nacionalnih vlasti, posebno onih u bivšoj Jugoslaviji.

Brionsku konferenciju jednom godišnje na ostrvu Brioni organizuje Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Ova konferencija okuplja glavne tužioce i zaposlene u tužilaštvima država nastalih na području bivše Jugoslavije, među kojima su domaćini Hrvatska, te Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, i pruža im platformu za otvorenu diskusiju i kontinuirani dijalog o izazovima saradnje i međusobne podrške u krivičnom gonjenju na nacionalnom nivou za zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije tokom sukoba na Balkanu devedesetih godina 20. vijeka. Tužilac MKSJ je takođe postao redovan gost ovih konferencija i njegovo učešće predstavlja priliku za stalnu interakciju na najvišem nivou između MKSJ-a i različitih država na području bivše Jugoslavije. Među ostalim učesnicima koji su prisustvovali konferenciji bio je i predstavnik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj.

Podsjećamo da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao tužioca Jallowa za tužioca Mehanizma za međunarodne krivične sudove nakon osnivanja Mehanizma od strane Savjeta bezbjednosti u skladu s Rezolucijom 1966 od 2010. godine. Mehanizam će preuzeti nadležnost, prava, obaveze i ključne funkcije MKSR-a i MKSJ-a dok se ta dva međunarodna suda približavaju okončanju svojih mandata i zatvaranju. Ogranak Mehanizma za MKSR počeo je s radom 1. jula 2012., dok će ogranak za MKSJ početi s radom 1. jula 2013.

Tužilac Jallow je bio u pratnji svog specijalnog pomoćnika za MMKS, gospodina Abubacarra Tambadoua.