Tužilac Brammertz na seminaru o izgradnji kapaciteta u Kigaliju

Tužilaštvo
Arusha
Tužilac Brammertz na seminaru o izgradnji kapaciteta u Kigaliju
Tužilac Brammertz na seminaru o izgradnji kapaciteta u Kigaliju

Tužilac Serge Brammertz danas je prisustvovao stručnom obrazovnom seminaru o krivičnom gonjenju međunarodnih zločina koji je održan u Kigaliju, Ruanda. Seminar, kojem je prisustvovalo 35 tužilaca iz Ruande, Tanzanije, Ugande i Kenije,  obuhvatio je širok spektar tema iz oblasti vođenja istraga, prikupljanja dokaza i praktičnih pitanja i vještina koji su česta odlika međunarodnih i složenih krivičnih predmeta. Ovaj seminar je rezultat zajedničke inicijative glavnog tužioca Ruande Jeana Boscoa Mutangane, Međunarodne akademije nirnberških principa, Vlade Švicarske i Tužilaštva MMKS-a i MKSJ-a.

Nakon što se susreo s glavnim tužiocem Ruande, tužilac Brammertz je razgovarao s predstavnicima lokalnih sredstava informisanja i naglasio važnost kontinuirane saradnje ova dva tužilaštva u razmjeni informacija, s posebnim osvrtom na potragu za osmoricom bjegunaca optuženih pred MKSR-om. Dodao je da je ovaj seminar važna prilika za izgradnju kapaciteta i da je organizovan s ciljem jačanja nacionalnih kapaciteta za krivično gonjenje ratnih zločina, jer je ’međunarodne zločine najbolje krivično goniti na nacionalnom nivou, blizu stanovništva koje je pogođeno tim zločinima.’