Sudije MMKS se sastale u Hagu na Plenarnoj sednici

Sudska veća
Haag
IRMCT blue banner

Sudije Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) održale su 26. i 27. septembra u Hagu prvu direktnu plenarnu sednicu. Tokom plenarne sednice sudije su diskutovale o pitanjima u vezi s unutrašnjim funkcionisanjem Mehanizma, načinima da se osnaži njegova efikasnost, kao i o Pravilniku o postupku i dokazima.

Tokom plenarne sednice predsednik Mehanizma, sudija Theodor Meron, izvestio je sudije o brojnim pitanjima u vezi s radom Mehanizma.

Tužilac Mehanizma, Serge Brammertz, obavestio je učesnike plenarne sednice o radu Tužilaštva. Sekretar Mehanizma, John Hocking, takođe se obratio učesnicima plenarne sednice u vezi s pitanjima iz njegove nadležnosti.

Mehanizam ima spisak od 25 sudija u pripravnosti koji obavljaju svoje funkcije samo onda kada ih pozove predsednik Mehanizma i od kojih se očekuje da obavljaju rad na daljinu u meri u kojoj je to moguće, sem ukoliko ne moraju da budu prisutni u sedištu jednog od dva ogranka.