Sudija Seymour Panton sa Jamajke imenovan za sudiju Mehanizma

Mehanizam
Arusha, Haag
IRMCT blue banner

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Seymoura Pantona sa Jamajke za sudiju Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), nakon što je sudija Patrick Lipton Robinson sa Jamajke podneo ostavku na tu funkciju.

Pre dolaska na Mehanizam, sudija Panton obavljao je funkciju predsednika Apelacionog suda Jamajke. Od 1998. do 2007. godine, obavljao je funkciju vršioca dužnosti sudije, a potom i funkciju sudije Apelacionog suda Jamajke. Sudija Panton je takođe obavljao druge pravosudne funkcije na Jamajci, između ostalog i funkciju sudije Vrhovnog suda Jamajke kao i funkciju okružnog sudije. Osim toga, počevši od 2001. godine, sudija Panton obavlja funkciju vršioca dužnosti sudije Visokog suda Vlade Kajmanskih ostrva i, od 2008. godine, funkciju člana Arbitražnog suda Commonwealtha.

Sudija Panton je dobitnik brojnih nagrada za doprinose pravnoj struci, među ostalima i Ordena Jamajke, u julu 2007. godine, i nosilac Ordena za izuzetne zasluge za “istaknuti doprinos pravosuđu” 2006. godine, kao i nagrade Advokatske komore Cornwalla za “izuzetni doprinos pravnoj struci” 2007. i 1995. godine.