Sporazum o sedištu Mehanizma za ogranak u Hagu stupio na snagu

Sekretarijat
Haag
Sedište Mehanizma
Sedište Mehanizma

Sporazum između Ujedinjenih nacija i Kraljevine Holandije o sedištu Mehanizma danas je stupio na snagu.

Ovim sporazumom su regulisana sva pitanja u vezi s uspostavljanjem i primerenim funkcionisanjem Mehanizma u Holandiji i on predstavlja osnovu za saradnju Mehanizma i zemlje domaćina, uključujući i u oblastima privilegija i imuniteta, stavljanja na raspolaganje kapaciteta i pružanja usluga, kao i u vezi s pitanjima pritvora.

Sporazum o sedištu Mehanizma za ogranak u Arushi, koji je smešten u Ujedinjenoj Republici Tanzaniji, stupio je na snagu 1. aprila 2014. godine.